Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe członków zarządów ROD i księgowych - 08.01.2018

Okręg Podkarpacki rozpoczął cykl narad szkoleniowych dla członków Zarządów ROD i księgowych. W pierwszej turze, którą zorganizowano w siedzibie Okręgu Podkarpackiego w dniu 4 stycznia 2018 r. uczestniczyło 110 osób. Naradę prowadziła Prezes OZP Agnieszka Sycz. Poszczególne zagadnienia przedstawiali również: Główna Księgowa OZP Elżbieta Sztycharz i Inspektor ds. inwestycji OZP Tadeusz Łotocki.

Radca Prawny Pan Kamil Gotkowski omawiał z Prezesami sprawy prawne.

Najważniejsze zagadnienia, które były omawiane na szkoleniu to  podstawowe założenia Programu rozwoju ROD i walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2018 roku.

Główna Księgowa OZP omówiła m.in. wytyczne do sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz wytyczne do preliminarzy finansowych na 2018 rok. Księgowi ROD otrzymali druki do sporządzenia bilansów i preliminarzy przygotowane przez Krajową Radę PZD. Bardzo ważnym tematem omawianym podczas szkolenia była komputeryzacja ROD. Główna Księgowa OZP oraz pani Monika Bawelska odpowiedzialna za przeszkolenie członków Zarządów ROD do pracy w programie DGSC PZD System przedstawiły podstawowe zagadnienia dotyczące tego programu i wynikające z niego udogodnienia dla pracy Zarządów ROD. Program zostanie przesłany do ogrodów w styczniu bieżącego roku.

W zakresie inwestycji omawiane były sprawy związane z prawidłowym prowadzeniem przez ogrody inwestycji i remontów. Przedstawiona została uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD oraz Uchwała nr 276/2017 Prezydium KR PZD z dnia 19.07. 2017 r. w sprawie sporządzania sprawozdań z planu i realizacji inwestycji i remontów w ROD.  

Narada spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony członków Zarządów ROD i księgowych. Uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących omawianych zagadnień.

 

Okręg Podkarpacki PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.