Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Imprezy społeczne w ogrodach Opolszczyzny w 2017 r. - 05.01.2018

Nim zaczną się sypać oficjalne sprawozdania, spróbuję podsumować miniony rok nieoficjalnie. Interesuje mnie szczególnie ta aktywność zarządów rod, która wychodzi poza działkę, mianowicie aktywność w kwestiach społecznych.  „Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD” ukazał ciekawą perspektywę dla takich działań zarządów. Ogrody nie tylko włączyły się w nurt proponowanych tam form działania, ale zaczęły propozycje ramowe rozsadzać, organizując imprezy. 

Wyróżniam te dwie grupy z zupełnie innych powodów. Dzieci dlatego, iż wobec nich nie tylko ponosimy odpowiedzialność za ewentualne zło, ale również bierzemy odpowiedzialność. Mówiąc inaczej: nie tylko nie wolno im czynić im zła, ale mamy obowiązek przysparzać im dobro. O dobro dorosłych nie musimy się troszczyć, wystarczy, że nie czynimy im zła. Wobec dzieci zatem odpowiedzialność jest podwójna.

Gdy idzie o seniorów sprawa wygląda inaczej. Państwo interesuje się dziećmi, młodzieżą – buduje przedszkola, szkoły, uczelnie. Interesuje się dorosłymi – mają oni swoje zakłady pracy. Tylko starzy zdani są na siebie. Starość została sprywatyzowana. Problem seniorów to kłopot ich własny, ewentualnie rodziny. Państwa w minimalnym stopniu. W antycznej Grecki mawiano, że staruszek jest wart tyle, co pies. Teraz jest chyba trochę lepiej.

Przede wszystkim chcę powiedzieć o inicjatywach, jakie powstały w Kędzierzynie – Koźlu. Ogrody tego miasta wyróżniają się w tym względzie na Opolszczyźnie. Oto młodzież z Gimnazjum nr 19 wzięła udział w inauguracji Pierwszego Dnia Lata (zobacz). Zakończenie roku szkolnego ROD Kolejarz uczcił w ten właśnie sposób, że zaprosił młodzież do rozmów o minionym roku, rozmów przeplatanych grami i zabawami na świeżym powietrzu. Nie zapomniano o poczęstunku. Tenże ogród zorganizował uroczyste zakończenie roku harcerskiego. Harcerze z 16 Grunwaldzkiej Drużyny, 17 Drużyny Starszoharcerskiej „Świst” i 1 Grunwaldzkiej Gromady Zuchów „Leśne Elfy” przy ognisku także podsumowali miniony rok. Śpiewano harcerskie piosenki, uczono się nowych, wymyślano konkursy i zabawy. Było niezmiernie sympatycznie. I jeszcze jedna inicjatywa Zarządu ROD „Kolejarz” z Kędzierzyna – Koźla. Dzień Pieczonego Ziemniaka zorganizowano dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 „Zaczarowana Polana” i ich rodziców. Prócz pieczonych ziemniaków były kiełbaski, ale przede wszystkim były tańce, gry w których przedszkolaki wespół z rodzicami miło spędzali czas.

Skoro jestem przy jesiennych nastrojach, to także w Kędzierzynie – Koźlu tym razem ROD „Synteza”  pomógł przygotować lekcję „Jesień w ogrodzie” dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 21. Był krótki wykład, był spacer po ogrodzie, ale i konkursy z nagrodami. W sumie przedszkolaki zobaczyły wielość jesiennych nastrojów, mnogość barw i bogactwo jesiennej działki.

Z działań na rzecz seniorów chciałbym wspomnieć o kilku wartych odnotowania. Zasłużony w działalności społecznej ROD „Kolejarz” z Kędzierzyna zaproponował starszym działkowcom imprezę pod nazwą„Wspomnień czar”. Nie tylko wspominano, ale również snuto plany. Nie jest prawdą, że ludzie starsi tracąc przyszłość, ubarwiają przeszłość.

Zgromadzeni na imprezie seniorzy owszem wspominali dawne czasy, ale nie byli do nich przywiązani. Zarząd przygotował poczęstunek dla uczestników, co stworzyło dodatkowo miłą aurę.

Wspomnijmy jeszcze dwa miasta. Głuchołazy i Kluczbork. W Głuchołazach ROD Omex w kwietniu ubiegłego roku przygotował bufet ze zdrową żywnością  na otwarcie rowerowych ścieżek górskich. W imprezie uczestniczyły dzieci z rodzicami. Dla swoich emerytów ogród ten zorganizował „Jesień w ogrodzie”. Chodziło oczywiście o porę roku, bo wśród uczestników spotkania to było późne lato ich wieku.

W Kluczborku ROD im. Kościuszki w porozumieniu ze Związkiem Emerytów i Rencistów zorganizował dla seniorów z ogrodu i miasta „Zabawę Karnawałową. Uczestniczyły w niej również osoby niepełno/sprawne. Z Klubem Emerytów „Echo” tenże ROD zorganizował wspólne kolędowanie przed Bożym Narodzeniem.

Nie wspominam w tym wstępie do sprawozdania o imprezach, które przewidziane były w „Programie Rozwoju Społecznego”, bo chodziło mi o te, które poza ten Program wzbogacały.

Bartłomiej Kozera
Prezes Okręgu Opolskiego PZD  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.