Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rok 2017 kolejnym dobrym rokiem dla świętokrzyskich działkowców i PZD - 05.01.2018

Jednym z głównych zadań Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w 2017r. było dalsze regulowanie stanu prawnego gruntów, na których położone są Ogrody. Była to kontynuacja dobrej passy, jaka zapanowała w tym zakresie w minionych latach. Należy pamiętać, że w ciągu minionych dwóch lat liczba roszczeń do gruntów świętokrzyskich ROD spadła o ponad...50%. 

Wysiłkiem pracowników Biura Okręgu Świętokrzyskiego udało się zakończyć kilka postępowań, a aktualnie toczy się już ich tylko sześć – dotyczących terenów czterech ROD. W każdej z nich istnieją spore szanse na pozytywne zakończenie sprawy. 

Aktualnie najbardziej efektywna regulacja stanu prawnego gruntów następuje na podstawie art. 75 oraz art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jak doskonale wiadomo, przepisy te dają szansę tym działkowcom, którzy do momentu wejścia w życie ustawy nie mogli być spokojni o przyszłość swych Ogrodów. Na ich podstawie, po spełnieniu przez ROD określonych przesłanek bądź też po upływie określonego w ustawie czasu – można starać się o uzyskanie decyzji stwierdzającej nabycie przez stowarzyszenie ogrodowe prawa użytkowania do zajmowanego przez ROD terenu. W 2017 r. urzędy na terenie województwa świętokrzyskiego wydały 9 takich decyzji administracyjnych w stosunku do tutejszych Ogrodów na łączną powierzchnię 30,7599 hektarów (jedna, obejmująca powierzchnię 0,5755 ha nie jest jeszcze ostateczna). 

Widać więc, że 2017 rok był dla świętokrzyskich działkowców szczęśliwy. Liczba Ogrodów, które nie mogą być do końca pewne swej przyszłości – systematycznie się zmniejsza. Warto w tym miejscu dodać, że na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD udało się Okręgowi Świętokrzyskiemu PZD od 2014r. uregulować łącznie stan prawny 21 Ogrodów o łącznej powierzchni 60,3221 ha. Skala zjawiska jest więc bardzo duża, a korzyści jakie przyniosła ustawa o ROD – niezwykle wymierne. Gruntów „niepewnych” zostało już w województwie bardzo mało. Pozostały w zasadzie jedynie te, gdzie istnieją problemy z ustaleniem właściciela terenu, na którym znajduje się ROD, a więc regulacja stanu prawnego jest na razie praktycznie niemożliwa. Na szczęście są to jedynie jednostkowe przypadki, które jednak Okręg Świętokrzyski cały czas na bieżąco monitoruje, zaś odpowiednie wnioski na podstawie ustawy o ROD i tak zostały złożone. 

Liczymy na to, że rozpoczynający się 2018 rok przyniesie kolejne sukcesy, które dla działkowców dotychczas niepewnych swej przyszłości oznaczać będą możliwość pójścia o krok naprzód i rozpoczęcia prac nad unowocześnianiem i modernizacją działek i ROD.

 
Jan Stańczyk
Dyrektor biura
Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.