Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowe Kolegia Prezesów ROD w okręgu wrocławskim - 04.01.2018

Zgodnie z Uchwałą nr 193/XIV/2017 Prezydium OZ PZD we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r. rozpoczyna działalność 26 Kolegiów Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Powołanie kolegiów stanowi realizację podjętej przez Prezydium Krajowej Rady PZD Uchwały nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów. 

Dotychczas formalnie na terenie okręgu działały dwa kolegia tj. w Oleśnicy i w Oławie. Obecnie powołano 17 kolegiów we Wrocławiu skupiających prezesów 158 ogrodów oraz  9 kolegiów, w skład których wejdą prezesi  66 ROD położonych w miastach i w powiatach pozawrocławskich.

O powołaniu kolegiów powiadamiani są wszyscy prezesi ogrodów a na najbliższych naradach, odbywających  się w styczniu br. omówione zostaną zadania oraz zasady ich działania.

Pierwsze posiedzenia Kolegiów z udziałem Prezesa Okręgowego Zarządu odbędą się w I kwartale 2018r. Działalność kolegiów prowadzić będzie nie tylko do wymiany doświadczeń, ale usprawni pracę wielu zarządów ROD, szczególnie tych słabszych a także pozwoli na wypracowanie wielu wspólnych programów oraz stanowisk wobec władz jednostek samorządu terytorialnego.

Powołaniu ilości i wielkości co do składu wrocławskich kolegiów prezesów przyświecała zasada reprezentatywności wobec 48 Rad Osiedli jako jednostek pomocniczych Rady Miejskiej Wrocławia w celu podejmowania z nimi współpracy, co nie przeszkadza podjęcia bezpośrednich kontaktów kolegiów z Komisjami Rady Miejskiej i z Urzędem Miasta Wrocławia.

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr  Janusz  Moszkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio