Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stan prawny gruntów w Okręgu Szczecińskim. - 04.01.2018

W związku z zakończeniem roku 2017 należy podsumować działania okręgu szczecińskiego w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku udało się uzyskać decyzje potwierdzające tytuł prawny do gruntów dla 25 ROD o łącznej powierzchni 216 ha co stanowi 36% powierzchni na jaką Okręgowy Zarząd złożył wnioski. Prace idą powoli ale cały czas do przodu.

Aktualnie czekamy na potwierdzenie ujawnienia ostatnio wydanych decyzji w księgach wieczystych.

Wraz z nadejściem wiosny ruszą dalsze prace terenowe związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla kolejnych ROD umożliwiające wydanie decyzji potwierdzającej tytuł prawny do gruntu.

Należy również podkreślić, że współpraca z Gminą Miasto Szczecin mająca na celu unormowanie stanu prawnego naszych ROD uległa znacznej poprawie w stosunku do lat ubiegłych.

To zasługa nowego kierownictwa dzięki któremu została zwiększona liczba urzędników zajmująca się tym zagadnieniem.

Biorąc powyższe pod uwagę właśnie rozpoczęty rok 2018 napawa optymizmem, że w końcu uda się uregulować stan prawny wszystkich ROD z terenu Szczecina.

Inspektor ds. terenowo-prawnych

Robert Szymański

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.