Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji pozarządowych z Prezydentem Miasta Starogardu Gdańskiego - 02.01.2018

W dniu 19 grudnia br. przedstawiciele Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gdańskim skorzystali z zaproszenia opłatkowego organizowanego przez Przewodniczącego Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych Michała Kaszubowskiego. W spotkaniu prócz reprezentantów wielu organizacji działających w Starogardzie wzięli udział również: Prezydent Starogardu Gd. Janusz Stankowiak, Z-ca Prezydenta Maciej Kalinowski,  Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski.

Omówiono raport dotyczący potrzeb i wezwań starogardzkiego 3 sektora na najbliższe lata. Program powstał przy szerokim udziale całego lokalnego sektora trzeciego. Przygotowali go  pracownicy  UM, którzy odpowiadają za współdziałanie z NGO i Radą Organizacji Pozarządowych. Miasto jest zainteresowane umocnieniem lokalnych działań oraz stworzeniem odpowiednich warunków do powstania różnego rodzaju inicjatyw społecznych, które są niezbędne do integracji lokalnej społeczności - w tym starogardzkich działkowców.

Podczas dyskusji wymieniono się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania tego sektora.

 Bogdan Grzela

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.