Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Chodzieskie ROD z mobilnymi rębakami - 02.01.2018

28 grudnia 2017 roku w ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży nastąpiło uroczyste przekazanie 2 rębaków spalinowych, na podwoziu umożliwiającym transport pomiędzy ogrodami i 2 pilarek oraz pokaz zrębkowania, w którym wziął udział Burmistrz Miasta Chodzieży, Pan Jacek Gursz.

Sprzęt ten został zakupiony dla 9 chodzieskich ROD z dotacji, w wysokości 20 tysięcy złotych, która przyznana została na wniosek Burmistrza przez Radę Miejską w Chodzieży w ramach zadania publicznego pod nazwą: „ Działania proekologiczne na terenie miasta, propagowanie segregacji odpadów „zielonych” w ogrodach działkowych”. Rębakowaniem zajmować się będą zarządy ogrodów. Uzyskane zrębki działkowcy wykorzystywać będą do ściółkowania roślin ozdobnych na działkach oraz do zabezpieczenia roślin ozdobnych przed mrozami. W ramach dotacji odbyło się również szkolenie osób do obsługi rębaków i pilarek zorganizowane przez specjalistyczną, uprawniona do tego firmę.
Iga Dmitroca
Inspektor OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.