Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium KR PZD przyznało kolejne dotacje dla ROD. - 29.12.2017

W dniu 28 grudnia, na ostatnim posiedzeniu w 2017 roku, Prezydium Krajowej Rady PZD  rozpatrzyło wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych . 

Wnioski przesłało Prezydium OZ PZD w Częstochowie, które pozytywnie zaopiniowało pomoc dla dwóch ROD funkcjonujących na terenie ziemi częstochowskiej.

Dotacje otrzymały następujące ogrody :

ROD „Pod Brzózka” w Częstochowie w wysokości 6.000 zł

ROD im. Stefana Batorego w Kaletach w wysokości 8.000 zł.

Przyznane środki stanowią znaczy udział w sfinansowaniu kosztów robót związanych z naprawą ogólnoogrodowej infrastruktury, która uległa zniszczeniu na skutek działań atmosferycznych.

PZD nie zapomina o ogrodach, które doznały uszczerbku w infrastrukturze w związku ze skutkami klęsk żywiołowych, które coraz częściej występują na terenie naszego kraju; wichury, nawałnice, podtopienia. W 2017 roku 24 ROD otrzymały wsparcie finansowe z tego Funduszu w łącznej wysokości 123 tys. złotych. Działanie w PZD tego celowego funduszu od lat spełnia swoją rolę, gdyż dotychczas wsparcia udzielono dla  ROD na łączną kwotę ponad 2.250 tyś, złotych. Dzięki tym środkom ogrody szybciej mogą uporać się z przywracaniem ogrodu do normalnego funkcjonowania.

MK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.