Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Owocne spotkanie z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy - 28.12.2017

W dniu 20 grudnia 2017r. w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy z inicjatywy Okręgu Mazowieckiego PZD odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego PZD z przedstawicielami Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. Zarząd Zieleni Miejskiej reprezentował Pan Marek Piwowarski – dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, Pan Sławomir Sendzielski – pełnomocnik dyrektora ds. programowych i Pan Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni, natomiast Okręg Mazowiecki PZD reprezentowany był przez Prezesa OZM PZD Krzysztofa Podlewskiego, Mariusza Gaja – kierownika biura OZM PZD oraz Łukasza Polaka – radcę prawnego OZM PZD.

Celem spotkania było przede wszystkim ustanowienie ewentualnych zasad współpracy pomiędzy Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, a Okręgiem Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców przy modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie w celu zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD.

Okręg Mazowiecki PZD wyszedł z inicjatywą i zaproponował, aby podjąć współpracę w celu przygotowania i uruchomienia dobrowolnego programu modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie w celu zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD, gdzie w tym celu przygotował pewne założenia ramowe, jak ta współpraca mogłaby przebiegać. Nasze propozycje znalazły pełne uznanie i poparcie dla idei modernizacji ROD i
udostępniania społeczności lokalnej. Przedstawiciele Zarządu Zieleni m. st. Warszawy wielokrotnie podkreślali jak ważne są ogrody w miastach, jaką rolę pełnią, jak wiele pożytecznych funkcji spełniają oraz jak dużą powierzchnię zajmują, czym w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście, nie tylko ich użytkownikom, ale każdemu mieszkańcowi. Obie strony w trakcie owocnych obrad uzgodniły, że warto taką współpracę zawiązać, gdyż na tym skorzystają przede wszystkim mieszkańcy stolicy.
Szczegółowe ramy proponowanej współpracy zostaną wypracowane podczas kolejnego spotkania już w styczniu 2018r., na którym każda ze stron zobowiązała się przygotować stosowne propozycje i wytyczne. Uzgodniono, że przedmiotem współpracy OM PZD i Zarządu Zieleni może być otwarcie części wspólnych ROD, działania edukacyjne, tworzenie nowych ogrodów, działki społecznościowe. OM PZD przygotuje do końca stycznia listę ok. 15 ROD – liderów, które mogłyby uczestniczyć w pierwszej kolejności w dobrowolnym projekcie otwarcia ROD. Pierwsze, pilotażowe modernizacje ROD mogłyby odbyć się już na wiosnę przyszłego roku tak, aby swoje zdanie mogli w tym temacie wypowiedzieć również działkowcy podczas przyszłorocznych, walnych zebrań.
 
MG

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.