Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Finał tegorocznych szkoleń prowadzonych w PZD Okręgu w Lublinie - 28.12.2017

Szkolenia zimowe – otwarte dla działkowców i miłośników ogrodnictwa

W biurze Okręgu PZD w Lublinie w lutym i marcu 2017 r. odbyło się pięć szkoleń dla działkowców oraz miłośników ogrodnictwa, w których uczestniczyło łącznie 64 osoby.

Tematyka wykładów była ukierunkowana na zasady proekologicznej uprawy roślin ogrodniczych.  Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in. dlaczego warto stosować mikoryzę? Jak dobierać odmiany krzewów owocowych i które z nich są mało podatne na czynniki chorobotwórcze. Czy można chronić rośliny tylko naturalnie? Które mniej znane warto uprawiać w ogrodzie?  Jakie są zalety  uprawy współrzędnej?  Poznali także podstawy planowania działki dla rodziny z dziećmi z propozycją doboru bylin i sezonowych roślin kwitnących.

Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym zorganizowano również spotkanie ze specjalistą ds. pszczelarstwa Cezarym Krukiem nt. „Apiterapia – jak pszczoły mogą leczyć ludzi” oraz konferencję nt.: „Problemy środowiskowe zanieczyszczeń i ich wpływ na zdrowie”, która miała miejsce 9 grudnia br.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony działkowców jak i właścicieli prywatnych ogrodów. Wszyscy uczestnicy wyrazili potrzebę organizacji podobnych szkoleń i chęć uczestnictwa w cyklu  „Spotkań z Ogrodem” również w przyszłym roku.

Szkolenia dla nowych członków PZD w Okręgu lubelskim

 Szkolenia dla nowych członków Związku prowadzono w formie prezentacji multimedialnej oraz pogadanki. Szkolenia w  terenie zostały połączone również z praktycznymi pokazami cięcia i identyfikacji agrofagów. Szkolenia prowadzono w biurze Okręgowego Zarządu w Lublinie oraz w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie i Kraśniku.

Wykłady obejmowały zagadnienia prawne w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., nowy Statut PZD, Regulamin RODoraz niektóre akty prawa powszechnie obowiązującego.

Dużo uwagi poświęcono problemom zagospodarowania odpadów zielonych pochodzących z działki. Podczas wykładów podkreślano kwestię całkowitego zakazu spalania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz większości polskich miast. Przestrzegano przed bezkarnym usuwaniem drzew przybliżając zasady wycinki drzew i krzewów unormowane w  Ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z póz. zm.

Ważnym elementem szkoleń było przedstawienie możliwości stosowania środków chemicznych na terenie ogrodów działkowych oraz przybliżenie alternatywnych metod ochrony roślin.

Podczas dyskusji omawiano zagadnienia ogrodnicze na przykładach indywidualnych problemów zgłaszanych przez uczestników.

Uczestnicy szkoleń otrzymali Regulamin ROD, książkę „Ekologiczna ochrona roślin” autorstwa Kazimierza Wiecha, materiały szkoleniowe, zawierające najistotniejsze zagadnienia z zakresu uprawy, ochrony roślin oraz zagospodarowania działki.

W ciągu roku odbyło się w sumie 15 szkoleń dla 745 nowych członków związku. Szkolenia przeprowadził instruktor ds. ogrodnictwa OZ w Lublinie.

Narady i szkolenia dla Społecznej Służby Instruktorskiej

W roku 2017 zorganizowano 3 narady szkoleniowe w Hrubieszowie, Chełmie i Białej Podlaskiej oraz 5 spotkań indywidualnych z instruktorami w ogrodach w Biłgoraju, Kraśniku, Lublinie, Poniatowej i Tomaszowie Lubelskim. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 43 instruktorów SSI. Szkolenia prowadził instruktor etatowy oraz członkowie Prezydium OZ.

Narady dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD obejmowały następującą tematykę: Aktualna sytuacja PZD. Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew z terenów ROD. Rola i zadania Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Zakres działalności w ROD. Zasady zagospodarowania i modernizacji działek. Prawa i obowiązki działkowca. Podsumowanie wyników i realizacja zaleceń „Powszechnego przeglądu zagospodarowania działek i ROD w roku 2016 ”. Zwierzęta w ROD. Kwestie sporne: dokarmianie kotów; procedura usuwania truchła zwierząt z działki i terenu ROD. Dobór gatunków i odmian roślin właściwych dla ogrodów działkowych- rola instruktora przy planowaniu nasadzeń na działkach w ROD. Instruktaż/pokaz cięcia drzew i krzewów. Pozachemiczne metody ochrony roślin na działkach. Zagospodarowania materii organicznej. Nawozy i ściółki własnej produkcji.

Podczas szkoleń dużo uwagi poświęcono roli komisji przeglądowych w powzięciu bieżącej informacji na temat aktualnego stanu zagospodarowania ROD i działek.

Zagadnienia dotyczące wiedzy fachowej zostały przedstawione w formie multimedialnej i poparte otwartą dyskusją, podczas której omawiano główne spostrzeżenia i problemy występujące na terenie ogrodów działkowych.

 Praktyczne pokazy cięcia drzew i krzewów, prelekcje i pogadanki dla działkowców

Praktyczne pokazy cięcia roślin ogrodniczych  oraz prelekcje i pogadanki dla działkowców są prowadzone w zależności od zapotrzebowania. Znaczną część szkoleń i pokazów przeprowadzono we współpracy ze Społeczną Służbą Instruktorską. W sumie Okręgu PZD w Lublinie odbyło się 16 takich szkoleń dla łącznej liczby 260 działkowców.

 

Prezes OZ PZD w Lublinie

Stanisław Chodak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.