Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nierówna walka - 28.12.2017

Mijający rok 2017 nie był łaskawy dla działkowców z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Wiele ogrodów na terenie Szczecina jak również innych miejscowości zostało wielokrotnie podtopionych. Ulewne deszcze spowodowały straty w ogólnej infrastrukturze ROD jednak największe straty ponieśli użytkownicy działek.

Na terenie miasta Szczecina najbardziej dotknięte skutkami ulew zostały ogrody położone na terenie Wyspy Puckiej oraz w okolicach ulicy Spiskiej.

Dobitnym przykładem bezradności służb melioracyjnych naszego miasta w zakresie właściwego odwodnienia terenu jest rodzinny ogród działkowy „Błyskawica” położony przy ul. Spiskiej w Szczecinie, którego część znajdująca się w sąsiedztwie rowu melioracyjnego przy każdych większych opadach jest zalewana, a taka sytuacja trwa od 1988 roku. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że układ odprowadzający wody melioracyjne z terenów dzielnicy Gumieńce oraz ROD biegnie wzdłuż działki ewidencyjnej na której znajduje się ogród oraz działkach sąsiednich, które zostały sprzedane pod budownictwo mieszkaniowe.

Sytuacja stała się tragiczna w momencie gdy na działkach sąsiadujących z ogrodem ruszyły prace budowlne. Ciężkie maszyny pracujące na tych terenach doprowadziły do zasypania studni oraz częściowo rowu melioracyjnego. Za powstałe uszkodzenia systemu odwodniającego nie można do końca winić deweloperów w związku z tym, że duża część urządzeń melioracyjnych wybudowana w ubiegłych latach na terenie naszego miasta nie została zinwentaryzowana i naniesiona na mapy a o ich istnieniu dowiadujemy się przy okazji prac budowlanych.

Dzięki licznym interwencjom ze strony Zarządu ROD a także Okręgu udało się częściowo przywrócić  drożność sytemu. Jednak bieżący rok jak również lata ubiegłe pokazały, że aktualne odwodnienie nie jest w stanie dostatecznie skutecznie odprowadzać wody z ternu ogrodu.

Efektem wieloletniej walki o właściwe odwodnienie ogrodu miał być projekt nowego sytemu melioracyjnego do którego realizacji nie doszło.

Aktualnie władze naszego miasta prowadzą prace nad nowym rozwiązaniem, które powinno uregulować stosunki wodne terenu Gumieniec ale kosztem działkowców z ROD „Błyskawica”. Mianowice częścią nowego rurociągu ma być zbiornik retencyjny wybudowany na terenie ogrodu dotkniętym podtopieniami co wiąże się z pozbawieniem działek ludzi, którzy od wielu lat walczą o możliwość ich użytkowania.

Taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Zarząd ROD jak również Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie będzie prowadził działania mające na celu przerwanie prac nad tym projektem i doprowadzeniem do przygotowania rozwiązania zapewniającego właściwe odwodnienie i możliwość korzystania z działek przez działkowców bo to im się należy.  

Inspektor ds. inwestycji, terenowo - prawnych 

Robert Szymański

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio