Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

X posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 22.12.2017

X Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD odbyło się w dniu 19.12.2017r.  Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie całorocznej pracy Okręgu Śląskiego, omówienie zadań na 2018r. oraz dokonanie zmian w składzie Okręgu i Prezydium OZ Śląskiego.

 

Obrady otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Józef Noski, który na wstępie przywitał wszystkich uczestników obrad. Ze względu na wcześniej ustalone obowiązki służbowe, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu. Za pośrednictwem Prezesa OZ podziękował za zaproszenie i przekazał świąteczne życzenia dla wszystkich działkowców Okręgu Śląskiego i ich rodzin. Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano kandydatów do komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków.

 

W swoim referacie Prezes OZ dokonał podsumowania całorocznej pracy Okręgowego Zarządu Śląskiego, w której starano się w pełni wypełnić plan pracy jaki ustalono na początku roku oraz realizować inne zadania przed jakimi stawały Okręgi i cały Związek. Jednym z nich był Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w którym udział wzięli delegaci z całej Polski. Było to ważne przedsięwzięcie i potrzebne z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w Statucie PZD. Prezes OZ podkreślił, że projekt zmian Statutu PZD był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców oraz na konferencjach przedzjazdowych, dlatego znalazł szeroką aprobatę działkowców.

 

W dalszej części wystąpienia Prezes OZ odniósł się do zagrożeń z jakimi mogą spotkać się ogrody i Związek. „Musimy być przygotowani, że  w niedalekiej przyszłości ewentualny brak zaradności i chęć ucieczki przed realnymi problemami, spowoduje kolejne ataki i ostrą reakcję na nasze dotychczasowe działania. Jesteśmy solą w oku tych, którym przyświeca cel rozbicia zżytej i zgranej społeczności działkowców, sprzedania terenów ROD pod kolejny wielki sklep i uzyskania przy tej okazji niezłego zarobku” – powiedział Prezes OZ.

 

Mimo problemów z jakimi musi zmagać się Związek, cały czas realizowany jest program unowocześniania i rozwoju ROD.  Prezes OZ przytoczył w tej kwestii ważne inicjatywy ROD, które przyczyniły się do zrealizowania dużych inwestycji na terenie ROD. Największym przykładem była budowa lamp solarnych na terenie siedmiu zabrzańskich ROD. Współpraca działkowców doprowadziła do dużego sukcesu i tego należy trzymać się na przyszłość. W dalszej części wystąpienia przypomniał o innych ważnych sprawach związanych z ułatwieniem zarządzania ROD w codziennej pracy Zarządów ROD. Mowa była tu przede wszystkim  o wprowadzanym przez Krajową Radę PZD programie DGCS System,  pracy kolegiów Prezesów ROD czy wydanym dla zarządów poradniku „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”.

 

Następnie  I Wiceprezes OZ Śl. Jan Radoła dokonał podsumowania spraw związanych ze skargami. Podkreślił, że ważna jest współpraca w zakresie rozwiązywania powstałych wątpliwości zarówno po stronie działkowców jak i Zarządów ROD. Szczególną rolę mają tutaj delegatury rejonowe, które na tym szczeblu rozwiązują większość spraw, które są zgłaszane. Ponadto w delegaturach powoływane są specjalne komisje, które służą temu celowi. Wskazał także, że dużą rolę odgrywa postawa Prezesa ROD w stosunku do użytkowników działek. Czasem powstałe spięcia pomiędzy działkowcem, a zarządem ROD są wynikiem nieprawidłowego podejścia osoby czy zachowania. Prawidłowa postawa Zarządu ROD i przestrzeganie obowiązujących przepisów przyczyni się do szybszego i sprawniejszego rozwiązywania powstałych problemów i sporów. 

 

W dalszej kolejności posiedzenia Dyrektor Biura OZ Krzysztof Tekla przedstawił aktualne informacje dotyczące wdrażania programu DGCS System oraz udzielił  odpowiedzi na zadane pytania dotyczące funkcjonowania programu. Członkowie OZ zostali m.in. poinformowani o sfinansowaniu programu przez Krajową Radę PZD dla tych ROD, które jako pierwsze zgłosiły chęć jego zakupu i wdrożenia. Z kolei St. Inspektor ds. terenowo – prawnych Mateusz Macianty omówił aktualny stan regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD prowadzonej na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD. Członkowie OZ zostali poinformowani, że na dzień dzisiejszy zostało uregulowanych 261 ROD o pow. ponad 1 092 ha. Natomiast Inspektor ds. inwestycji Artur Olczyk odniósł się do spraw inwestycyjnych ROD, w tym do zasad prowadzenia zadań w przyszłym roku. Poinformował, że ROD w dużym stopniu realizują zadania zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Realizacja zadań inwestycyjnych oraz „właściwe zagospodarowanie”  przyczynia się także do promocji PZD.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OZ Śl. Zenon Jabłoński dokonał podsumowania funkcjonowania komisji w kończącym się roku. Odniósł się do zagadnień i problemów jakie występują w codziennej pracy komisji. Podziękował członkom komisji za dotychczasową współpracę oraz trud włożony w rozwiązywanie pojawiających się wątpliwości w czasie przeprowadzanych kontroli na terenach ROD.  

 W czasie punktu obrad dotyczącego dyskusji członkowie OZ zadawali pytania dotyczące m.in. nowego statutu PZD i bieżących spraw ROD. Wyjaśniono zapisy nowego statutu dotyczące możliwości wykonywania prac przez działkowca w przypadku nie uiszczania opłat ogrodowych.

 Na zakończenie Prezes OZ Józef Noski jeszcze raz w imieniu swoim i  Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim zebranym i ich członkom rodziny najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  

Członkowie OZ podjęli stanowisko w sprawie rozwoju ROD w Polsce .

Józef Noski- Prezes OZ Śląskiego PZD

Mateusz Macianty- St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio