Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Zaświadczenie REGON dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 22.12.2017

Jednym z ważniejszych dokumentów, którym posługują się zarządy ROD jest zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, które wydawane jest przez Urząd Statystyczny. W praktyce zaświadczenie o numerze REGON wykorzystywane jest w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się o numer NIP, czy przy wypełnianiu wniosku o dotację). Zaświadczenie o numerze REGON stanowi swoisty dokument i często jest wymagane podczas podpisywania niektórych umów, np. przy zamawianiu usług.

Z uwagi na ważność tego dokumentu dla ROD, zasadniczą sprawą jest aktualizacja tych danych, w szczególności w odniesieniu do faktycznej nazwy i położenia ogrodu. Należy jednak pamiętać, iż wszelkie zmiany danych w zaświadczeniach jednostek organizacyjnych PZD, tj. okręgowych zarządów PZD i ogrodów, dokonywane są za pośrednictwem Krajowej Rady PZD.

Zmiany danych jednostek, dokonywane są na drukach Urzędu Statystycznego oznaczonych symbolem RG-OP. Druki te wypełniane są bezpośrednio przez okręgowe zarządy PZD (lub pod nadzorem OZ przez zarządy ROD), a następnie – wraz z dokumentami poświadczającymi zmiany - kierowane są do Krajowej Rady PZD. Z uwagi na powyższe, druki te nie mogą być wysyłane przez zarządy ROD bezpośrednio do Urzędu.

Prawidłowo sporządzony wniosek RG-OP, przekazywany jest do Urzędu Statystycznego celem aktualizacji zaświadczenia REGON. Druki dostępne są na stronie internetowej: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/

Do Krajowej Rady PZD składanych jest bardzo dużo wniosków o dokonanie zmian w rejestrze REGON. Tylko w samym 2017 roku Krajowa Rada PZD złożyła do Urzędu 167 wniosków. Liczba ta prawdopodobnie jeszcze się zwiększy, gdyż nowe wnioski ciągle napływają do biura KR PZD. Jednakże przed ich złożeniem, muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Aktualizacje zaświadczeń REGON w przeważającej mierze dotyczyły zmian adresowych ROD (nowe numery porządkowe położenia ROD, nowe nazwy ulic), ale również były zmiany dotyczące nazw rodzinnych ogrodów działkowych, nadania nowych numerów REGON, jak i skreślenia.

 

AR

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio