Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z realizacji "Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD" w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Pilskiego. - 22.12.2017

Głównym celem Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD jest:

-  budowanie pozytywnego wizerunku ogrodów działkowych w społeczeństwie oraz dla ich  dalszego istnienia.,

- rozwijanie funkcji ogrodów a w szczególności funkcji społecznej, oświatowej i edukacyjnej,

- otwarcie ogrodów dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem  z nich  oraz społeczności lokalnych.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile podczas narad szkoleniowych i spotkań z Kolegiami Prezesów we wszystkich powiatach naszego okręgu inicjuje wiele zadań z zakresu funkcji jakie zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych  pełnią rodzinne ogrody działkowe dla rodzin działkowych oraz społeczności lokalnej.

Aby Zarząd ogrodu wypełniał funkcje ustawowe ogrodu działkowego niezbędna jest jego współpraca z władzami samorządowymi i okręgowym zarządem PZD oraz Polskim Związkiem Działkowców.  

Władze samorządowe na terenie działania naszych ogrodów działkowych dzięki aktywności zarządów  ROD i okręgowego zarządu PZD są zaangażowane w wiele  zadań organizowanych  w ogrodach.

Dotyczy to głównie  imprez organizowanych dla  dzieci, rodzin działkowych i społeczności lokalnych.

Samorządowcy uczestniczą w  walnych zebraniach sprawozdawczych oraz imprezach  organizowanych w ogrodach i na terenie miast dla rodzin działkowych i społeczności lokalnych.

Zarządy ROD większości ogrodów realizują cele Programu uwzględniając zadania w planach pracy i  wydatki na  ten cel w swoich budżetach ogrodowych, które zatwierdzają członkowie PZD podczas  walnych zebrań sprawozdawczych.

 

W 2017 roku  program realizowały n/w ogrody:

Kolegium Prezesów miasta Chodzieży zorganizowało na terenie ROD Zielony Zakątek imprezę dla dzieci działkowców z 9 ROD  i  dzieci z miasta Chodzieży oraz wystawę plonów pn. KORSO na terenie miasta. Plony z wystawy przekazano do jednostek opieki społecznej.

Imprezy  zorganizowały Zarządy ROD przy wsparciu  środkami od sponsorów i samorządu Gminy Miejskiej Chodzież.

 

W ROD im. Powstańców Wielkopolskich - odbyły się  w lipcu wczasy dla emerytów i rencistów z ogrodu i miasta Chodzieży. Środki na organizację przeznaczył Chodzieski Klub Gospodarczy , Burmistrz Chodzieży oraz PKPS w Chodzieży.

W tym ogrodzie  po raz  43 odbędzie się wigilia  dla emerytów i rencistów z ogrodów i miasta  Chodzieży. Organizatorem jest Zarząd ROD,  Zarząd Miejski PKPS oraz Stowarzyszenie osób w wieku przed emerytalnym.

 

Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły w ramach realizacji programu zorganizowały 2017 roku  we wszystkich ogrodach szereg  imprez i spotkań z okazji dnia działkowca i jubileuszu  120 lecia ogrodów działkowych w Polsce.

 

Zarząd ROD Za Parkiem  w Pile  był współorganizatorem Powiatowych Zawodów Biatlonowych oraz I Powiatowych Zawodów Triatlonowych dla Kijkarzy.  Obie imprezy wsparł Zarząd ROD organizacyjnie i finansowo Starosta Pilski.

 

Zarząd ROD Malwa w Pile zorganizował I Turniej Działkowego Brydża  Sportowego ROD. Uczestnikami turnieju byli  działkowcy oraz mieszkańcy miasta. Turniej wsparł finansowo Starosta Pilski.

 

Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły zorganizowały na terenie miasta wystawę plonów pn. KORSO. Patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Piły, który ufundował nagrody dla wszystkich 17 ogrodów, które zaprezentowały swoje plony na wystawie. Plony ogrody przekazały do Domu Samotnej Matki w Pile.

 

Poza tym wszystkie ogrody miasta Piły  zaprezentowały przetwory z owoców i warzyw z działek podczas Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, którego organizatorem był Starosta Pilski. Przetwory zostały przekazane do  Domu Samotnej Matki w Pile.

 

Przykłady rozwijania funkcji oświatowej i edukacyjnej w ogrodach okręgu pilskiego realizowane było w następujących ogrodach:

 

- Zarząd Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy  przekazał  w bezpłatne użytkowanie  3 działki dla Szkoły Podstawowej   zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady PZD . Na  działkach tych  urządzono miejsce dydaktyczne z zakresu przyrody  tworząc  tzw. "Zieloną klasę". Zakupiono stację meteorologiczną, tablice informacyjne ławki oraz ekologiczne koło wiedzy. Krzewy i drzewa owocowe posadziły dzieci z nauczycielami. Środki na ten cel pozyskała Gmina Łobżenica z Woj. Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tym ogrodzie umiejętności i wiedze przyrodniczą zdobywają nie tylko dzieci ze Szkoły Podstawowej ale również dzieci z przedszkoli.

 

- działki dla szkół przygotował również ROD im. T. Kościuszki we Wronkach, ROD Pod Słonecznikiem w Wyrzysku oraz ROD im. 40 -lecia WP w Pile. Zostaną one przekazane zgodnie z uchwałą KR PZD dla przedszkoli oraz szkoły podstawowej w 2018 roku.

 

- w ROD Malwa i Za Parkiem w Pile odbywają się lekcje przyrody dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz przedszkoli.

 

- w ROD im. Przemysława w Rogoźnie odbył się marszobieg dzieci i rodziców z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka z okazji Dnia mamy i Dnia ojca. Po marszobiegu z rodzicami dla dzieci przygotowano festyn, wiele atrakcji i zabaw oraz poczęstunek.  Organizatorem było przedszkole a Zarząd ROD udostępnił tereny ogólne ogrodu .

 

- w ROD St. Staszica w Czarnkowie Zarząd  wspólnie z Centrum Wolontariatu zorganizował biesiadę działkową, której celem była integracja miedzy pokoleniowa oraz wskazanie  społeczności lokalnej - rodzinom i dzieciom - sposobu na spędzenie wolnego czasu w ogrodzie  działkowym.

 

- Zarządy  ROD Kolejarz i Nad Nielbą  w Wągrowcu zaprosiły wiosną i jesienią dzieci z przedszkoli na zajęcia   przyrodnicze.

 

-  zarządy  ROD -  im. Libelta w Gołańczy, Sz. Wachowiaka w  Wągrowcu, Za Parkiem, Malwa, 40- lecia WP, Zalesie, Kalinka w Pile, Borek we Wronkach, St. Staszica w Czarnkowie, zorganizowały pikniki dla dzieci z okazji dnia Dziecka . Większość zarządów ogrodów przed uroczystościami z okazji dnia działkowca  oraz jubileuszy rod przygotowały konkursy i zabawy dla dzieci. Tak było w ROD im. 40 -lecia w Pile,  ROD Słonecznik i  ROD Spółdzielca w Trzciance oraz Sz. Wachowiaka w Wągrowcu.

 

- Dni Działkowca zorganizowały również ROD Piast w Złotowie, Broniewskiego we Wronkach, Relaks i Jastrobet w Jastrowiu. 

 

- zarządy ROD naszego okręgu  zaprezentowały swoje osiągnięcia wystawiając kosze dożynkowe z owoców, kwiatów i warzyw  z działek podczas uroczystości dożynkowych organizowanych przez Starostów, Burmistrzów i Wójtów.  Ogrody działkowe miasta Piły reprezentowały Prezydenta m. Piły , Wągrowca  -  Burmistrza Wągrowca, Rogoźna - Burmistrza Rogoźna na dożynkach powiatowych. Kosze  prezentowały również podczas dożynek Zarządy ogrodów z Krzyża, Łobżenicy, Białośliwia, Czarnkowa, Trzcianki, Ujścia, Gołańczy i Jastrowia.

 

Podczas Okręgowych Dni Działkowca w Wągrowcu wystawy plonów zorganizowały ogrody miasta Wągrowca, Gołańczy i Damasławka.

 

Na wsparcie organizowanych imprez i wystaw w ogrodach  na organizowane konkursy ekologiczne dla dzieci, rodzin działkowych i społeczności lokalnych, które promowały Polski  Związek  Działkowców i Rodzinne Ogrody Działkowe oraz działalność samorządów Gmin i Powiatów na rzecz ogrodów wśród społeczności lokalnej uzyskaliśmy środki finansowe oraz pomoc rzeczową od  Starostów Wągrowieckiego, Chodzieskiego, Czarnkowsko - Trzcianeckiego - w tym od Starosty Pilskiego w wysokości 29.000,- tysięcy złotych.

Ogrody Trzcianki otrzymały od Burmistrza Trzcianki środki na promocję ogrodów i gminy 
Trzcianka w wysokości 5000,- zł.

Starosta Wągrowiecki przyznał dotację dla ROD im. K. Libelta w Gołańczy na konkury ekologiczne organizowane podczas imprezy dla dzieci  w wysokości:  2.000,- złotych.

Wiele zarządów ROD za udział w dożynkach otrzymało od samorządów nagrody rzeczowe, które będą służyły wszystkim działkowcom ROD.

 

Jesteśmy obecni podczas uroczystości państwowych organizowanych przez władze samorządowe miejskie, gminne i powiatowe - z okazji święta 3 Maja i 11 listopada oraz  rocznic lokalnych.

W Pile podczas wszystkich uroczystości  oraz Trzciance  z okazji 11 listopada wystawiany był sztandar Okręgowego Zarządu PZD.

We wszystkich organizowanych imprezach uczestniczyli członkowie Prezydium oraz Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile oraz licznie władze samorządowe i parlamentarzyści.

 

 

Prezydium

Okręgowego Zarządu PZD

w Pile

 

 

Piła, dnia 16 grudnia 2017 r.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.