Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste posiedzenie Prezydium i Okręgowego Zarządu w Elblągu - 22.12.2017

Dnia 12.12.2017r. w Domu Działkowca ROD Kosynierów Gdyńskich odbyło się najpierw Prezydium OZ a następnie uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu. Obradom przewodniczył I Wiceprezes  OZ PZD- Pan Zygmunt Wójcik. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pan Zbigniew Żyluk.

Podczas uroczystego posiedzenia Prezydium przygotowano zadania Okręgowego Zarządu PZDwynikające z uchwał i stanowisk XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz przedyskutowano bieżące sprawy organizacyjne. Na zakończenie posiedzenia pożegnano długoletniego pracownika gospodarczego naszego biura, członka komisji socjalnej Panią Sabinę KŁOS  a także podziękowano za pomoc i współpracę Prezesowi ROD im Kosynierów Gdyńskich kol. Michałowi OLIWIECKIEMU gospodarzowi naszych spotkań, posiedzeń oraz Okręgowych Dni Działkowca 2016/2017.

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się posiedzenie Okręgowego Zarządu, członkowie zostali zapoznani z dokumentem przygotowanym przez Prezydium, dotyczącym zadań okręgowego Zarządu PZD w Elblągu. Najważniejszymi omawianymi sprawami była informacjaz XIII Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, przebieg i wyniki X Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów OZ PZD w Elblągu w sprawie wyboru okręgowej komisji rewizyjnej, podsumowanie kontroli ROD w IV kwartale br. oraz bieżące sprawy organizacyjne.

W sprawie zakończonego XIII Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD przyjęto stosowne stanowisko,w którym określono zadania Okręgowego Zarządu PZD w świetle uchwał i stanowisk XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Dokument opracowany przez Prezydium OZ i przyjęty przez OZ stanowi materiał, który pozwoli odpowiedzieć na podstawowe problemy wiążące się z przyjętym przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów programem rozwoju i modernizacji ROD.

Kolejnym ważnym punktem obrad było zaprezentowanie materiałów wypracowanych przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, który odbył się 9 grudnia br. w Warszawie. Nasz Delegat   Pan Zygmunt Wójcik przedstawił przebieg oraz dokumenty, które przyjął Zjazd. Najważniejszym z nich jest projekt Statutu PZD, który zawiera szereg zmian, z których najważniejsze są te, podyktowane przez nowelizację ustawy o stowarzyszeniach. Projekt zawiera ponadto zmiany dotyczące struktury organizacyjnej PZD oraz uprawnień poszczególnych organów.

Następnie przedstawiono informacje na temat organizacji i wyników X nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów OZ PZD w Elblągu , którego zadaniem był wybór okręgowej  komisji rewizyjnej. Od chwili wyboru t.j.od dnia 21.10. br. komisja aktywnie brała udział w wielu przedsięwzięciach  w tym kontrolnych  IV kwartału na terenie naszego okręgu.

Po zakończeniu oficjalnego posiedzenia nastąpiła krótka przerwa na powitanie gości, wyróżnionych medalamii dyplomami  z okazji jubileuszu 120 lecia  ogrodnictwa  na ziemiach polskich, uhonorowanych odznakami „Zasłużony dla PZD”i złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” oraz dyplomami  OZ a także laureatów konkursów okręgowych „Wzorowa Działka Roku 2017” i „Wzorowa Altana Roku 2017”.

Na to uroczyste spotkanie oprócz  podstawowego składu członków OZ przybyłododatkowo ponad  35 osób w tym : w imieniu Starosty Powiatu Elbląskiego  - Naczelnik Wydziału organizacyjnego p. Agnieszka CHRZANOWSKA, Radny Rady MiejskiejElbląga Ryszard KLIM, p. Beata CHOJNACKA przedstawiciel Dyrektora Braniewsko - Pasłęckiego Banku Oddział Elbląg oraz  p. Jan Wątroba b. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM Elbląg.

I Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD- Pan Zygmunt Wójcik rozpoczął uroczystą część posiedzenia od powitania przybyłych a następnie w asyście Wiceprezesa– Pana Wiesława WIŚNIEWSKIEGO oraz zaproszonychgości   dokonali uroczystej dekoracji dyplomami  z okazji jubileuszu 120 lecia  ogrodnictwa  na ziemiach polskich, odznakami „Zasłużony dla PZD” , złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” , dyplomami  OZ a także  laureatów konkursów okręgowych pn „Wzorowa Działka Roku 2017” i „Wzorowa Altana Roku 2017”oraz  tych wszystkich, którzy pomagali w organizacji tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca. Wszystkim gościom, wyróżnionym i laureatom wręczono dyplomy,wydawnictwa PZD oraz okazjonalne upominki z racji podsumowania jubileuszu 120 leciana terenie naszego okręgu .

Po ceremonii uhonorowania wszyscy połamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Przy dźwiękach kolęd przystąpiono  do konsumpcji przedświątecznej strawy. Na zakończenie I Wiceprezes  OZ PZD przekazał wszystkim uczestnikom tego posiedzenia życzenia świąteczno noworoczne, a także odczytał życzenia jakie z okazji nadchodzących świąt przekazał działkowcom z okręgu elbląskiego Prezes PZD- Pan Eugeniusz Kondracki.

 Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.