Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rządowe dotacje na aktywizacje seniorów. Mogą z nich skorzystać także działkowcy - 21.12.2017

Eksperci ostrzegają, że ze względu na starzenie się społeczeństwa, konieczna jest aktywizacja osób w średnim wieku i seniorów. Według wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia WHO, w ciągu najbliższych 10 lat liczba seniorów podwoi się, a liczba osób starszych będzie po raz pierwszy w historii przewyższać liczbę dzieci w wieku poniżej 5 lat. Także w Polsce proces starzenia się ludności nabiera coraz większego tempa. Prognozy GUS mówią o tym, że już w 2035 roku jedną czwartą naszego społeczeństwa stanowić będą osoby po 65. roku życia. W praktyce oznacza to, że już dziś musimy zacząć myśleć o polityce senioralnej. Problem ten dostrzega rząd, który w celu aktywizacji seniorów przygotował długofalowy program ASOS, który cieszy się ogromną popularnością i dobrymi efektami. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2017 roku skorzystało z niego ok. 180 tys. osób starszych. Niestety, niewiele z tych środków trafiło do ogrodów i działkowców, które wszak od lat organizują wiele dobrych projektów skierowanych dla seniorów. Dlatego zachęcamy Zarządy ROD, by zainteresowały się bliżej tematem pozyskiwania środków finansowych z ASOS.

Rządowy Program ASOS ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych, a także zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Chodzi więc przede wszystkim o zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej. Takie zadania realizowane są od wielu już lat także przez Zarządy wielu ogrodów należących do PZD. Ogrody działkowe to bowiem nie tylko miejsce dla młodych rodzin z dziećmi, ale także dla seniorów. Dysponując często doskonałym zapleczem w postaci domu działkowca oraz terenów wspólnych, które znakomicie nadają się do wykorzystania, w ogrodach działkowych organizowane są wczasy na działkach, funkcjonują kluby i koła zainteresowań, organizowane są szkolenia komputerowe dla osób starszych, wykłady, prelekcje, warsztaty, wycieczki, międzypokoleniowe pikniki i spotkania, warsztaty z terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i chorych. To wszystko mieści się w ramach inicjatyw, na które można zyskać dofinansowanie rządowe. Dlatego przed działkowcami pojawia się kolejna szansa i wyzwanie, jakim jest pozyskiwanie na te cele środków przeznaczonych na te cele przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program ASOS 2014-2020  jest szansą dla ogrodów działkowych nie tylko na rozszerzenie swojej działalności ukierunkowanej na otwieranie się na potrzeby społeczeństwa, ale także na całkowicie nowe i innowacyjne projekty skierowane do powiększającej się z roku na rok grupy seniorów.

Polski Związek Działkowców prowadzi program modernizacji działek,  przeznacza dotacje na celowe inwestycje w ogrodach, a także oferuje niskooprocentowane pożyczki. Jednak mimo ogromnego potencjału i siły nie jest w stanie sam i za własne środki realizować wszystkich zadań w środowiskach lokalnych. Wiele Zarządów chciałoby zaangażować się w podobne inicjatywy, ale niestety często jedynym powodem braku aktywności jest brak sponsorów i środków na realizację takich zadań. Rządowy program ASOS daje to, czego oczekują zarządy ROD, by otwierać ogrody na potrzeby społeczeństwa, w tym seniorów - pieniądze. W szczególności promowane są w nim inicjatywy nakierowane na popularyzację zdrowego trybu życia, rozwój wolontariatu osób starszych, popularyzowanie działalności Rad Seniorów, czy podejmowania działań na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi. Gdzie znajdziemy lepsze miejsce do realizacji tych zadań, jeśli nie w miejscach nazywanych „zielonymi płucami miast”? Ogrody działkowe mogą stać się stałym partnerem dla samorządów i państwa w realizacji wyznaczonej polityki senioralnej. Na co dzień o większości tych aspektów znaczna część społeczeństwa zapomina, czy wręcz ich nie dostrzega. Dlatego warto o tym przypominać i startować we wszystkich konkursach, które mogą otwierać ogrody na potrzeby społeczeństwa  i umożliwiać działania, które przyniosą radość i pomoc seniorom, a także pozwolą im aktywnie włączyć się w życie lokalnej społeczności.

Z programu ASOS mogą skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, a więc także Polski Związek Działkowców. Dotacje mogą wynieść od 20 tys. do 200 tys. zł. I przydzielane są w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji, choć zważając jak wiele można zyskać, nie jest to zbyt duże wymaganie. Ogrody działkowe mają ogromny potencjał, dlatego wciąż jest jeszcze wiele dobrego do zrobienia.

Więcej informacji na temat ASOS można uzyskać na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl

AH

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio