Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla Instruktorów SSI PZD w Okręgu Podkarpackim - 21.12.2017

Zgodnie z tradycją, pod koniec roku Instruktorzy SSI PZD i kandydaci na Instruktorów spotkali się na szkoleniu w dniach 14-15 grudnia. W sumie w szkoleniu wzięło udział 91 osób.

Pierwszego dnia uczestników szkolenia przywitała Prezes OP PZD Pani Agnieszka Sycz, która szeroko omówiła zmiany w Statucie PZD i przedstawiła uchwałę nr 2 w sprawie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz stanowiska: w sprawie szerszego otwarcia PZD na ogrody działkowe i działkowców, w sprawie szerszego otwierania ogródów na potrzeby społeczeństwa, a także w sprawie współpracy PZD z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, które zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Drugiego dnia Instruktorzy szkolili się pod bacznym okiem Wiceprezes Pani Ireny Hermańskiej, która również zdała obszerną relację z przebiegu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i opowiedziała o podjętych stanowiskach i uchwałach.

Wykłady na temat: warzywa mało znane oraz krzewy owocowe i ozdobne prowadziła Pani mgr inż. Anna Cieszyńska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Prelegentka szczegółowo omówiła zasady uprawy i odmiany warzyw liściowych m.in. buraka liściowego, jarmużu czy skorzonery. Wielu instruktorów notowało przepisy na zdrowe soki przecierowe i rożne potrawy. Instruktorzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu o powracających do łask krzewach i drzewach tj. rokitnik, morwa, bez czarny, dereń jadalny czy świdośliwa. Słuchacze zanotowali nowe odmiany tych roślin i uwagi na temat ich uprawy.

Dekalog Ogrodnika przedstawiła instruktor ogrodnictwa z Okręgu Podkarpackiego PZD mgr inż. Jadwiga Brzozowska. Wykład ten wywołał dyskusję nt. dostępnych dla działkowców środków ochrony roślin. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że działkowcy powinni stosować zintegrowaną ochronę swoich upraw, wtedy będą najbardziej ekologiczne. Instruktor ogrodnictwa podsumowała powtórny przegląd działek i ogrodów w 2017 roku i omówiła zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew ozdobnych z terenów ogrodów działkowych.

Pod koniec narady Instruktorzy dyskutowali o planie pracy i planie szkoleń na przyszły rok. Instruktorzy zostali zobowiązani do przekazania omawianych tematów dla działkowców przed walnymi zebraniami. Uczestnicy narady zgodnie stwierdzili, że im częściej instruktorzy będą spotykać się z działkowcami w ogrodach, tym większy wpływ będą mieli na poprawę stanu zagospodarowania i wygląd działek.

Jadwiga Brzozowska
OP PZD Rzeszów
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.