Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

X posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 21.12.2017

W dniu 16 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD Okręgu Pilskiego. Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD reprezentowała Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

 

Prezes OZ Marian Praczyk w swoim wystąpieniu przedstawił informacje z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 r., którego głównym celem była nowelizacja Statutu Polskiego Związku Działkowców. Omówił najistotniejsze zmiany przyjęte Uchwałą Nr 1w sprawie zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców. Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj. 

  

 

 

Wiceprezes OZ Maria Fojt przedstawiła ocenę realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz Unowocześnienia Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku. Z treścią wystąpienia można zapoznać się tutajtutaj. W toku dyskusji uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zadowolenie i poparcie dla nowo przyjętych zapisów w Statucie PZD oraz pozytywnie ocenili informacje z realizacji przedstawionych programów.

 

Członkowie OZ przyjęli Uchwałę nr 1/X/2017 w sprawie realizacji programów Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz Unowocześnienia Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku - czytaj tutaj. Uczestnicy posiedzenia przyjęli ponadto Stanowisko Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD w sprawie Statutu PZD uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku - czytaj tutaj. Podczas obrad uroczyście pożegnano długoletniego pracownika Okręgowego Zarządu PZD w Pile Główną Księgową p. Jadwigę Gańko. Za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli na rzecz ogrodów i naszego Związku została uhonorowana medalem okolicznościowym z okazji jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania złożyli Prezes OZ oraz wszyscy uczestnicy.


Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem. Życzenia świąteczne członkom naszego Związku przesłała Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm RP – czytaj tutaj.
KA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.