Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Plenarne posiedzenie OZ PZD w Bydgoszczy - 20.12.2017

W dniu 13 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej siedziby Okręgu odbyło się uroczyste plenarne posiedzenie członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

Realizując program posiedzenia Prezes OZ Barbara Kokot przedstawiła informację z odbytego XIII Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD wysoko oceniając zarówno poziom organizacyjny przygotowania Zjazdu jak i poziom merytoryczny przygotowanych dokumentów tj. znowelizowanego Statutu PZD i  stanowisk przyjętych przez Zjazd.

                W dalszej części posiedzenia przedstawiony został materiał przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej rozwoju ROD w 2017 roku. W czasie dyskusji podsumowując przedstawiony materiał i w nawiązaniu do stanowisk przyjętych na Zjeździe stwierdzono potrzebę kontynuacji różnych podejmowanych w ramach w/w programu imprez, które integrują działowców ale i też integrują ROD ze społecznością lokalna, a to z kolei przekłada się na realizację podstawowych celi stowarzyszenia PZD.

Przedstawiony został również materiał podsumowujący napływające do Okręgowego Zarządu skargi i wnioski dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu ROD, konfliktów międzysąsiedzkich  i problemów czysto ludzkich i rodzinnych.

W dyskusji skupiono się nad wyciagnięciem wniosków zmierzających w kierunku przygotowania materiałów na naradę z Prezesami ROD w celu wyeliminowania wielu nieprawidłowości  w funkcjonowaniu ROD i podejścia samych Zarządów do występujących konfliktów.

Na zakończenie posiedzenia z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezes OZ przekazała życzenia członkom obu organów statutowych oraz podziękowała za całoroczną pracę na rzecz ogrodowych społeczności.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.