Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku - 18.12.2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku poszerzone o członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości.

Dla uświetnienia Jubileuszu 120-lecia ruch ogrodnictwa działkowego na posiedzenie zaproszono zaprzyjaźnionych z działkowcami samorządowców a także Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku. Z tej okazji okolicznościowymi medalami wyróżnienie zostali Prezydent Tczewa Pan Mirosław Pobłocki oraz Prezydent Starogardu Gdańskiego Pan Janusz Stankowiak oraz zasłużeni członkowie Okręgowego Zarządu.

Pan Prezes Czesław Smoczyński, w imieniu Okręgowego Zarządu Pomorskiego serdecznie podziękował samorządowcom za długotrwałą i owocną współpracy pomiędzy społecznością działkowców a władzami miast.

Głos również zabrał Pan Wiesław Boratyński Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku,  składając zebranym życzenia Świąteczne i Noworoczne.

 

Uhonorowani medalami samorządowcy podziękowali działkowcom za uznanie ich dotychczasowej pracy. Jednocześnie zapewnili o dalszej życzliwości wobec Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dalszej części obrad omawiane były najważniejsze wydarzenia z życia Związku. W szczególności obszernie omówiony został XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD, który uchwali zmiany w Statucie PZD. Treść uchwalonych zmian została przedstawiona przez Pana Mieczysława Kamińskiego, I Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego. Temat został poddany dyskusję w której omawiano poszczególne zapisy.

Pani Janina Wrzask zreferowała kwestię przygotowań do wdrożenia w zainteresowanych ogrodach programu finansowo-księgowego DGCS PZD System zachęcając do zainteresowania się ofertą opracowaną przez Krajową Radę.

Pani Marianna Hukała-Niemczuk przedstawiła zebranym wstępne wyniki akcji sprawdzania wykonania zaleceń po przeglądowych w ogrodach działowych. Zalecenia zostały skierowane do ogrodów jako następstwo Powszechnego Przeglądu ROD w 2016 r. Okręg Pomorski postanowił szczegółowo omówić wyniki weryfikacji wykonania zaleceń na najbliższym posiedzeniu.

Prezes Czesław Smoczyński zamknął posiedzenia składając wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.