Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z województwa świętokrzyskiego - 15.12.2017

W dniu 13 grudnia br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się ostatnia w tym roku narada Prezesów ROD z terenu województwa (poza Ostrowcem Świętokrzyskim, gdzie odbyło się osobne posiedzenie Kolegium Prezesów). Prezesi przybyli licznie, zapełniając salę konferencyjną prawie do ostatniego miejsca.

Naradę otworzył Prezes OZŚ PZD w Kielcach Pan Edward Galus, który witając wszystkich zgromadzonych podkreślił, że właśnie w tym dniu, równe 4 lata temu Sejm RP uchwalił ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Narada przypadła więc na dzień jubileuszu wydarzenia, które zakończyło wielomiesięczną batalię o być albo nie być ROD. Rocznica ta doskonale połączyła się z powoli mijającym już jubileuszem 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce, z okazji którego podczas narady wręczono pamiątkowe, okolicznościowe dyplomy. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w pracę społeczną i działalność na rzecz działkowców, ROD i Związku. Przedmiotowe uhonorowanie było dopełnieniem wcześniejszych już uroczystości okręgowych i ogrodowych, na których wręczano jubileuszowe dyplomy czy medale Krajowej Rady PZD.

 

Po tej części, pełnej wzruszenia i radości, głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Pan Jan Stańczyk celem omówienia najważniejszych aktualnie z punktu widzenia ROD i PZD spraw. Oczywiście tematem numer jeden była nowelizacja Statutu PZD – Dyrektor Biura omówił wszystkie zmiany i odpowiadał na wszelkie pytania z sali w tym zakresie. Następnie narada skupiła się na zagadnieniu przestrzegania przepisów związkowych, szczególnie zaś w kwestii wypowiadania prawa do działki przez zarządy ROD, która to kwestia w dalszym ciągu przysparza pewne trudności. Po szerokiej dyskusji na ten temat, Dyrektor Biura przeszedł do omawiania tematu regulacji stanu prawnego ROD. Przytoczył statystyki udanych regulacji z art. 75 i art. 76 ustawy o ROD, a następnie podkreślił znaczny spadek spraw roszczeniowych w Okręgu Świętokrzyskim, który był możliwy dzięki wzmożonej pracy i zaangażowaniu pracowników Biura.

Omawiając sukcesy w regulacji stanów prawnych świętokrzyskich ROD, Dyrektor płynnie przeszedł do tematu rozwoju ROD, który stanowi naturalny etap ewolucji Ogrodów w naszym kraju. Teraz, gdy sytuacja prawna wielu ROD jest już pewna i klarowna, można wreszcie przystąpić do ich unowocześniania oraz powiększania ich powierzchni. Jest to wielkie zadanie, które stoi aktualnie przed stowarzyszeniem ogrodowym PZD. Unowocześnianie i usprawnianie funkcjonowania ROD winno być widoczne i w pracy członków organów, do czego z pewnością przyczyni się Program DGCS System. Temu zagadnieniu Dyrektor Jan Stańczyk poświęcił kolejny punkt porządku obrad.

Przedświąteczna narada była też doskonałą okazją do złożenia wzajemnych życzeń spokoju, radości i zdrowia dla wszystkich członków działkowego środowiska.

 

                                                                                                         

                                                                                              Anna Pańczyk

                                                                                              inspektor ds. terenowo-prawnych

                                                                                              Okręg Świętokrzyski PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.