Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obornickie ROD dostaną wsparcie z gminy - 07.12.2017

29 października br. odbyła się sesja Rady Miejskiej.  W związku z inicjatywą dwóch działających na terenie Obornik Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, wystąpił z propozycją udzielania dotacji na modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej obornickich ROD.


Radni przychylili się do propozycji i podjęli w tej sprawie uchwałę, która określiła zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Oborniki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Dotacje udzielane będą na wniosek złożony do Burmistrza Obornik w terminie do 30 czerwca każdego roku, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku. Wydatki będą podlegały kontroli z urzędu i rozliczane na podstawie sprawozdań.
Wysokość dotacji natomiast będzie uzależniona rokrocznie od kwoty zatwierdzonej przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

Zarządy ROD mogą ubiegać się o gminne dotacje na podstawie art. 17 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, który stanowi, że warunkiem otrzymania dotacji na inwestycję jest pozytywny  jej wpływ na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy ona dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Inwestycje finansowane w ramach art. 17 ustawy o ROD to element pozwalający na jeszcze pełniejszą realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD. Lepiej wyposażony ogród pozwala na jego jeszcze szersze otwarcie na lokalną społeczność i dostosowanie go do potrzeb  jej i działkowców.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio