Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady prezesów i członków zarządów ROD z terenu Warszawy i okolic - 06.12.2017

W dniach 29.11-1.12 br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyły się narady zorganizowane dla prezesów oraz członków zarządów warszawskich i podwarszawskich ROD. Spotkaniu przewodniczył prezes OZM PZD Krzysztof Podlewski, a także wiceprezes OZM PZD Janusz Górniak. Narady poświęcone były w głównej mierze prezentacji programu komputerowego DGCS, stworzonego i przeznaczonego na potrzeby ROD PZD. 

Łącznie zorganizowano 7 tur narad, na które zaproszeni zostali nie tylko prezesi ROD, ale również członkowie zarządów ROD, aby przekazywane treści znalazły jak najszerszy odbiór. Głównym i najbardziej obszernym punktem narad było przedstawienie możliwości programu komputerowego DGCS, który stworzony został z myślą o lepszym i łatwiejszym zarządzaniu wszelkimi sprawami ROD. Szczegóły programu gruntownie omówił w czasie swojej prezentacji, współpracujący z KR PZD, koordynator projektu IT, Krzysztof Szymański z firmy Info Grupa. Można stwierdzić, iż prezentacja programu DGCS oraz możliwość skorzystania w przyszłości z pomocy, mającego powstać ośrodka finansowo-księgowego Okręgu Mazowieckiego szeroko zainteresowała zarządy ROD.

Pozostałe kwestie poruszane w czasie narad dotyczyły ważnych problemów prawnych, które występują w codziennej działalności ROD. W tej części radcy prawni OZM PZD mec. Ilona Korczyńska oraz mec. Łukasz Polak omówili uchwały Prezydium OZM PZD w sprawie wprowadzenia procedury nadzoru nad czerpaniem i wykorzystywaniem przez ROD dochodów z majątku PZD, a także kwestie odpowiedzialności z tytułu wypadków na terenie ROD i polis ubezpieczeniowych. Omówione zostały także procedury wypowiadania umów dzierżawy działkowej, w tym właściwy tryb oraz obowiązki oraz najczęściej popełniane błędy. Przedstawiono także i dyskutowano sprawę aktualnej sytuacji ROD w Warszawie i na Mazowszu oraz potrzeby sporządzania map sytuacyjnych ROD, wymaganych przez urzędy w celu uzyskiwania przez ROD pozytywnych decyzji o prawie użytkowania nieruchomości.

W trakcie spotkań z zarządami ROD, kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj, zwrócił uwagę na ważną i budzącą wiele kontrowersji sprawę właściwego usuwania śmieci i odpadów z terenów ROD, a także spalanie odpadów roślinnych na działkach w ROD, wpływającą na reputację działkowców, ROD i całego PZD.

Wiele miejsca zajęło również przedstawienie zasad i dyskusja na temat właściwego zawierania umów zleceń i umów o dzieło przez zarządy ROD. Wszystkie szczegóły związane z tym problemem przedstawiła księgowa OZM PZD Monika Jedlińska, która odpowiadała na wszystkie pytania i wątpliwości uczestników narad.

 

MA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio