Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki Mirosławem Wieczorem - 05.12.2017

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki Mirosławem Wieczorem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna przyjętego uchwałą nr XL/330/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26.10.2017r.
W spotkaniu udział wzięła Pani Aneta Skrzypczak, Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego. Z ramienia Okręgu Pilskiego uczestniczyli: Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Iga Dmitroca - inspektor OZPZD oraz Prezes ROD im. B. Chrobrego - członek Prezydium OZ PZD - Aleksander Manikowski.
Projekt planu obejmuje teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach, który posiada powierzchnię 8.2216 ha i obejmuje 204 działki.
Było to spotkanie konsultacyjne w zakresie planowanych prac planistycznych mających na celu zapewnienie realizacji polityki przestrzennej wynikającej ze studium oraz uwzględnienie szeroko pojętych potrzeb rozwoju miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna.

Burmistrz Mirosław Wieczór poinformował przedstawicieli Związku, że uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania ww. mpzp została wywołana, gdyż w istniejących we Wronkach zakładach produkcyjnych SAMSUNG i AMICA zatrudnionych jest bardzo dużo pracowników, którzy różnymi środkami komunikacji dojeżdżają do pracy. Przy obecnym rynku pracowniczym wielu ludzi dojeżdża pociągami. Oba zakłady zlokalizowane są przy ulicy Mickiewicza. W związku z tym, władze miasta muszą znaleźć wspólnie z ww. zakładami nowe rozwiązanie komunikacyjne łączące Dworzec PKP z ulicą Mickiewicza.

Ogród działkowy przy ul. Polnej na całej długości graniczy z ww. zakładami. Wykorzystanie tych gruntów m.in. na drogę rozwiązałoby w dużej mierze problem komunikacyjny. Ustalono z Burmistrzem, że przedstawiciele ogrodu i okręgowego zarządu PZD będą uczestniczyć w pracach nad nowym rozwiązaniem drogi łączącej Dworzec PKP z ul. Mickiewicza. Podczas dyskusji przedstawiciele OZ PZD poruszyli również temat zamiennego terenu pod ogród działkowy.
Burmistrz podziękował przedstawicielom OZ PZD i ROD za merytoryczne spotkanie. Stwierdził, że miasto rozwija się dzięki bardzo dobrej współpracy zarządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz zrozumieniu problemów miasta przez Polski Związek Działkowców.

Iga Dmitroca
Inspektor OZPZD
w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio