Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa skarbników i księgowych ROD z rejonu Torunia - 05.12.2017

1 grudnia 2017 roku w Świetlicy rodzinnego ogrodu działkowego „Elana” w Toruniu odbyła się narada szkoleniowa dla skarbników i księgowych rod z terenu miasta i rejonu Torunia. Narada szkoleniowa przygotowana została przez biuro Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, a przewodniczył jej Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski wraz z Główną księgową OZ PZD – p. Marią Dąbrowską.

Szkolenie oparte było o prezentacje multimedialne, mające za zadanie pełniejsze dotarcie do słuchaczy. Do podstawowych tematów szkolenia należały takie zagadnienia jak przypomnienie jakie obowiązki spoczywają na skarbnikach i księgowych rod, obowiązujące dokumenty w oparciu o Zakładowy Plan Kont i przepisy ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego. Z uwagi na zachodzące zmiany w składach zarządów rod, takie szkolenia są niezbędne, gdyż nowi skarbnicy muszą wdrożyć się w powierzone im obowiązki, a tym już z doświadczeniem nie zaszkodzi powtórzyć materiał. W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w zarządach rod, wskazano na pojawiające się uchybienia lub niedociągnięcia, celem ich całkowitego wyeliminowania. Temu właśnie mają i służą te narady.

Natomiast Prezes OZ PZD dokonał prezentacji i szerokiego omówienia możliwości wdrażanego do ogrodów programu komputerowego DGCS PZD System. Krok po kroku omówione zostały moduły sytemu i korzyści jakie daje zastosowanie programu. Przypomnijmy, że jest to program „uszyty” na potrzeby każdego rodzinnego ogrodu działkowego bez względu na jego wielkość i liczebność działek i działkowców. Program wzbudził ogromne zainteresowanie, czego dowodem były padające z sali pytania. Niewątpliwie program DGCS PZD System jest milowym krokiem w komputeryzacji ogrodów. Po prezentacji padało wiele pozytywnych opinii i nie kryto dumy z faktu, że jest to program tylko i wyłącznie opracowany i zawierający wachlarz dokumentów i formularzy dla ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

 

Mgr inż. Anna Bołądź 

z-ca dyr. biura OZ PZD w Toruniu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.