Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szczecińskie narady szkoleniowe prezesów zarządów ROD - 05.12.2017

27, 29.11 i 4.12. br. zorganizowane zostały w siedzibie Okręgowego Zarządu jednodniowe narady, na których omówione zostały zagadnienia ogólnej sytuacji Stowarzyszenia ogrodowego PZD, w przededniu kampanii sprawozdawczej w roku 2018.

Omówiono przygotowania do nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, który ma znowelizować statut i wypowiedzieć się w sprawach istotnych dla zadań i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w przyszłości.

Prezes OZ przedstawiając sytuację ogólną, zwrócił szczególną uwagę na realizację wniosków z powszechnego przeglądu działek i ROD w 2016 r., a także na konieczność ścisłego przestrzegania prawa i zasad gospodarności w ogrodach działkowych. Omówił również konieczność szukania środków na rozwój ogrodów, upatrując w tym dużą rolę kolegiów prezesów.

 Prawnicy okręgu poszerzyli wiedzę na temat zmiany użytkowania działki i nowego spojrzenia na to zagadnienie w proponowanych zmianach do statutu PZD.

Dyrektor biura okręgowego na przykładzie doświadczeń z dotychczasowej pracy z ogrodami omówił sprawy członkowskie i poprawnego funkcjonowania ogrodów.

Zasady obowiązujące w gospodarce finansowej oraz wstępną prezentację programu DGCS, przybliżyła główna księgowa OZ, natomiast sprawy związane z modernizacją, remontami i inwestycjami w infrastrukturze ogrodowej przedstawił inspektor ds. inwestycji, zwracając szczególną uwagę na realność planowania, solidność wykonywania i rzetelność rozliczania każdego zadania inwestycyjno remontowego.

Ze strony uczestników narady padało wiele pytań dotyczących mi.in. odpadów zielonych, kosztów utrzymania czystości w ROD, pozbywania się azbestu w ogrodach oraz skąd brać środki na rozwój ogrodów. W dyskusji mocno akcentowane były zagadnienia ścisłego przestrzegania prawa, dbałości o wygląd naszych ogrodów oraz o ich zagospodarowanie.

Uczestnicy podpisali się pod apelem do Rady Stołecznej Miasta Warszawy solidaryzując się z działkowcami ROD „Obrońców Pokoju”, któremu zagraża likwidacja. Stanowisko prezentujemy tutaj.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio