Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szanse i zagrożenia ogrodnictwa działkowego - 01.12.2017

W dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko – Pomorskiego, które w całości poświęcono tematyce rodzinnych ogrodów działkowych tj. szansom i zagrożeniom ogrodnictwa działkowego w województwie kujawsko – pomorskim. Wzięli w nim udział: posłanka na Sejm RP p. Iwona Michałek (PIS), poseł na Sejm RP p. Paweł Szramka (Kukiz’15), Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Ryszard Bober, Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia – Szczepan Burak, a także przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Okręgu Bydgoskiego PZD.

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu – p. Paweł Szramka (Kukiz’15), który pozytywnie odniósł się do konieczności wsparcia ogrodnictwa działkowego jako ważnego elementu ekosystemów miast. Następnie przekazał głos prezesowi OZ Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotrowi Gadzikowskiemu, który omówił historię i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce na przestrzeni 120 lat oraz rolę i dorobek Polskiego Związku Działkowców. Wprowadził także obecnych w problemy ciążące na ogrodach działkowych m.in.: roszczenia do gruntów - w tym projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz dotacji samorządowych. Wiceprezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Mieczysław Chrapiński w swoim wystąpieniu poruszył aspekt opieszałości w działaniach organów administracji publicznej w przypadku nielegalnego zamieszkiwania czy samowoli budowlanych w ROD.

Kolejny głos zabrała p. Barbara Kokot – Prezes OZ w Bydgoszczy, która podkreśliła konieczność współpracy z samorządami lokalnymi w celu dofinansowania modernizacji infrastruktury ROD i podniesienia standardów ekologicznych otoczenia np. poprzez budowę kanalizacji, wyposażanie ROD w sprzęt rekreacyjno-sportowy np. budowę siłowni zewnętrznych. Jest to ważny element zarówno w miastach, jak i w rejonach atrakcyjnych turystycznie np. nad Zalewem Koronowskim, gdzie zlokalizowane są ogrody działkowe. Pani Prezes podkreśliła, iż dla znacznej części społeczeństwa wypoczynek na działce jest jedyną dostępną ekonomicznie formą rekreacji i czerpania korzyści ze środowiska naturalnego. Należy podkreślić także aspekt społeczny ogrodów działkowych, co szeroko omówiła p. Małgorzata Jasińska – Prezes ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu, która od dwóch lat prowadzi Klub Działkowca „Zielony Zakątek”. Spotykają się w nim działkowiczki, zajmujące się rękodziełem. Wiele zarządów ROD organizuje imprezy integracyjne: dni działkowca, dzień dziecka, zabawy sylwestrowe czy zielone lekcje dla szkół i przedszkoli. Dzięki takim inicjatywom aktywizuje się osoby starsze, samotne, a domy działkowca tętnią życiem przez cały rok.  

Przewodniczący Sejmiku Województwa – p. Ryszard Bober zaproponował spotkanie w celu omówienia możliwości pozyskiwania środków finansowych na potrzeby ROD, podkreślając zarazem, iż tylko głos dużej i silnej organizacji – takiej jak PZD – może przynieść korzyść dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Natomiast posłanka Iwona Michałek bardzo ciepło wyraziła się o działkowcach oraz Polskim Związku Działkowców oraz pracy jaką każdy wkłada w rozwój idei ogrodnictwa działkowego. Nadmieniając przy okazji, iż w Jej rodzinie wiele osób jest działkowcami i nie wyobrażają sobie życia bez możliwości czerpania radości z uprawiania swoich małych zielonych enklaw.

W dyskusji uczestnicy poruszyli również temat kosztów wywozu śmieci z terenów ROD, które są bardzo zróżnicowane, a zależą przede wszystkim od regulacji ustalonych przez poszczególne gminy i stanowią dużą część opłat związanych z użytkowaniem działek.

Na zakończenie Poseł Paweł Szramka poprosił uczestników o opracowanie konkretnych postulatów, które będą podstawą interpelacji poselskich i umożliwią dalszą debatę o rodzinnych ogrodach działkowych na szczeblu państwowym.

                                              

 

Z-ca dyrektora biura OZ PZD

mgr inż. Anna Bołądź

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio