Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Kolegium Prezesów ROD w Inowrocławiu - 01.12.2017

 W dniu 28.11.2017r w ROD „Irena” w Inowrocławiu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów z rejonu Inowrocławia. W posiedzeniu udział wieli  Prezesi 12 inowrocławskich ogrodów, Prezydent Miasta Ryszard Brejza oraz Prezes Okręgowego Zarządu Barbara Kokot.

              Posiedzenie otworzył Przewodniczący Kolegium Jerzy Oliwkowski  Prezes ROD „ Kolejarz” w Inowrocławiu przedstawiając porządek posiedzenia. Na wstępie zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 417/2017 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 14 listopada 2017r w sprawie zadań i trybu pracy Kolegium Prezesów kładąc nacisk na  §5 uchwały określający działania, cele oraz kierunki funkcjonowania kolegiów. Zgodnie z  §3 uchwały dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego Kolegium została nim Agnieszka Pniewska Prezes ROD „Waltera” w Inowrocławiu.

 

           Przewodniczący Kolegium poprosił Prezesa Okręgowego Zarządu o przedstawienie aktualnej sytuacji i najważniejszych działań w Związku. W swoim wystąpieniu Prezes przedstawiła wszystkie działania związane z przygotowaniami do odbycia nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD mającego się odbyć 9 grudnia 2017r i najważniejszym jego zadaniem to przyjęciem poprawek do Statutu PZD. Podsumowała  działania w ogrodach związane z realizacją Programu społecznego rozwoju ogrodów i imprez związanych z obchodami jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Zwróciła uwagę na działania Związku w zakresie określenia potrzeb i możliwości rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przenosząc to również na grunt Inowrocławia. Wystąpienie zakończyła  przekazaniem informacji nt. pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację infrastruktury ogrodowej i wyposażenia ogrodów w sprzęt rekreacyjno – sportowy. W skali Okręgu w Bydgoszczy jest to znaczna kwota 632.500 zł. W tej kwocie są również dotacje dla ogrodów inowrocławskich za co podziękowała Prezydentowi Inowrocławia.

            Dalsza część posiedzenia Kolegium  to wystąpienie  Prezydenta Miasta Ryszarda Brejzy, który podziękował za  całoroczną współpracę, za stworzenie platformy wzajemnych kontaktów, za możliwość wymiany poglądów i potrzeb ogrodów ale i też przedstawienie oczekiwań działkowców co do rozwoju miasta. Odniósł się do różnych pytań kierowanych przez prezesów ROD miedzy innymi dotyczących informacji prasowych przygotowywanego studium przestrzennego zagospodarowania niektórych rejonów miasta. Dyskusja jednak została zdominowana problemami zagospodarowywaniem odpadów komunalnych i ewentualnym podniesieniem opłat

Posiedzenie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze, gości obdarowano świątecznymi stroikami wykonanymi przez Panie z ROD „ Waltera” spotykające się w ramach funkcjonującego Koła plastycznego.

Opr. Barbara Kokot

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio