Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenie skarbników z prezentacją programu DGCS PZD System - 30.11.2017

W grudziądzkiej Marinie, 27 listopada 2017 roku odbyło się coroczne szkolenie księgowych i skarbników rodzinnych ogrodów działkowych obejmujących 53 zarządy zlokalizowane na terenie miasta i rejonu Grudziądza.

Szkolenie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego pan Piotr Gadzikowski,  który zapoznał zebranych z programem i celem szkolenia, a następnie omówił aktualną sytuację w Związku oraz kierunki rozwoju PZD, w tym zbliżający się termin Nadzwyczajnego Zjazdu PZD, mającego przyjąć nowelizację Statutu PZD.

 Narada szkoleniowa podzielona została na dwie części. W pierwszej, Główna Księgowa OZ PZD Pani Maria Dąbrowska, omówiła zadania jakie spoczywają na Skarbniku zarządu. Mimo, że corocznie temat ten jest omawiany jeszcze zdarzają się w ogrodach, co prawda incydentalne, przypadki nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentów, więc w celu całkowitego ich wyeliminowania zostały ponownie przedstawione prawidłowo przygotowane dokumenty kasowe oraz bankowe.

Przypomnijmy w tym miejscu, po krótce najważniejsze zadania do wykonania przez Skarbnika ROD:

1. Składa Zarządowi oświadczenie o odpowiedzialności materialnej i finansowej.

  1. 2.  Przestrzega właściwego wykonania preliminarza budżetowego.

3. Prowadzi dokumentację kasowo -  bankową ogrodu (raporty kasowe nie rzadziej niż raz w miesiącu).

4. Czuwa nad zbieraniem opłat od użytkowników działek i wpłacaniem tych kwot do banku. Przestrzega obowiązującego pogotowia kasowego.

5. Prowadzi kasę ogrodu i odpowiada za stan gotówki w kasie.

6. Sporządza i składa  sprawozdanie o stanie finansów na zebraniu zarządu.

Każdy z uczestników miał możliwość nie tylko usłyszeć o zadaniach skarbnika, obowiązujących dowodach kasowych, ale również zobaczyć to na specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, która wzbudziła duże zainteresowanie.

W drugiej części narady, Prezes OZ PZD - Piotr Gadzikowski, zapoznał zebranych z programem DGCS PZD System. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

 

Mgr Małgorzata Jasińska – Prezes ROD „Niezapominajka”

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio