Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Urban Day #3 Ogródki działkowe w przestrzeni miejskiej Szczecina - 28.11.2017

„Ogrody działkowe w przestrzeni miejskiej Szczecina” - to temat debaty, jaka miała miejsce 22 listopada br. na Wydziale Nauk O Ziemi na Uniwersytecie Szczecińskim. Do debaty zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele OZ PZD w Szczecinie. Wśród tematów wiele emocji wywoła dyskusja na temat istnienie ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej.

Wśród gości honorowych byli: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, adiunkt na Katedrze Architektury Współczesnej i Metodologii Projektowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,  doktor nauki o ziemi – Marika Pirveli zajmująca się semantyką przestrzeni miejskiej i wiejskiej, Michał Rembas – historyk, dziennikarz, podróżnik i autor książek, Tadeusz Jarzębak Prezes OZ w Szczecinie i prof. dr hab. Marek Dutkowski kierownik Wydziału Nauk O Ziemi US. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Okręgu – wiceprezes Józef Romanowski, sekretarz Roman Krempski i instruktor ogrodniczy Justyna Sielicka.

Na wstępie historię i rozwój ogrodnictwa działkowego, które istnieje już 120 lat na ziemiach polskich przedstawił dr Jacek Rudewicz  – adiunkt na Wydziale Nauk O Ziemi US w Szczecinie. Przedstawiona została mapa Szczecina z umiejscowionymi na jej rodzinnymi ogrodami działkowymi. Nakreślono okresy rozwoju ogrodów działkowych na przestrzeni czasu, wiek działkowców użytkujących działki ich wykształcenie, aktywność zawodowa. Zaznaczono, iż rośnie udział ludzi młodych wśród użytkowników działek, stanowią oni ok 11%. Scharakteryzowana została struktura terenów zielonych Szczecina z roku 1935 i dla porównania z roku 2002. Przedstawiono pozytywne aspekty funkcjonowania ROD i negatywne. Podkreślono tu m.in. brak dostępności ogrodów dla ogółu mieszkańców, spalanie na działkach, ponadnormatywny czy altany o wątpliwej estetyce.

Każdy z prelegentów przedstawił swój punkt widzenia. M. Rębas przedstawiając zdjęcia zaniedbanych działek zarzucił PZD bezhołowie i niszczenie przestrzeni publicznej. Jednak nie wszystkie przedstawione działki „należą” do PZD, część z nich jest w gestii miasta Szczecin – jednak tu zabrakło przedstawiciela miasta, by ustosunkował się do tematu.

 

Prezes OZ występując odniósł się zwłaszcza do tzw. negatywów wynikających z istnienia ogrodów w mieście, podkreślając, że wypunktowane negatywne aspekty nie przeczą idei istnienia i zachowania ogrodów w mieście, są natomiast wynikiem nierespektowania przez niektórych działkowców obowiązującego prawa zapisanego w ustawie o ROD i regulaminie ROD. Odniósł się również do wystąpienia dziennikarza, który przedstawił tendencyjnie wybrane obrazy z ogrodów, które w skali stanowią niewielki odsetek i nie mogą być podstawą do formułowania generalnych negatywnych ocen o ogrodach, tym bardziej, ze niektóre  z przedstawionych zdjęć nie były zlokalizowane co do ogrodów i część z nich pochodziła z tzw. dzikich ogrodów na terenach miejskich. Podkreślił, że polityka PZD jest zbieżna z trendami rozwoju miasta i otwieraniem się ogrodów na szerokie potrzeby społeczeństwa. W każdym przypadku należy  przewartościować oceny i brać pod uwagę dobro wyższe.

Pojawiło się pytanie, czy dobrym wyjściem jest przekazanie terenów zaniedbanych przyrodniczo w ręce developerów. Na padła jednak jednoznaczma odpowiedź, bo jak twierdzi dr Marika Pirveli, trzeba by było zrobić badanie, czy takie działania (likwidacja „zielonych płuc miasta”) się opłacają. Należy szukać konsensusu pomiędzy  interesem samych działkowców i potrzebami miasta. Pani doktor podkreślała istotę semantyki przestrzeni, holistyczne podejście do tematu.

Prelegenci omawiali ogrody w Niemczech i we Francji, gdzie założenia ogrodów działkowych były podobne – z przeznaczeniem dla biednych, ludzi pracujących w fabrykach, a ogrody były tworzone w pobliżu zakładów. W chwili obecnej (w Niemczech) działki są na gruntach publicznych, podzielone na małe działki, dostępne dla ogółu społeczeństwa. Przedstawiono malowniczo wyglądające z lotu ptaka zdjęcia ogródków działkowych w Wielkiej Brytanii.

Nie każdy miał możliwość zabrania głosu w dyskusji na temat ogrodów działkowych w naszym mieście, jednak większość docenia kontakt z przyrodą, ma ogromną potrzebę uprawy roślin zarówno ozdobnych i warzyw. Byli tacy, którzy potrafią wykorzystać pod uprawę każdy kawałek miejsca „pod blokiem” czy chociażby na balkonie. Widać potrzebę „wolnych” terenów zielonych do zagospodarowania.

Ogrody swoimi walorami i całym dobrem jakie ze sobą niosą bronią się tu same.

Justyna Sielicka

Instruktor ogrodniczy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio