Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD o programie DGCS PZD System - 27.11.2017

Zarząd ROD im. Stanisława Gawrońskiego w Śremie uczestnicząc w pilotażu programu komputerowego dla rodzinnych ogrodów działkowych DGCS PZD SYSTEM zdobywał wiedzę i doświadczenie w jego obsłudze przy aktywnym udziale koordynatora KR PZD i pracowników firmy DGCS S.A. oraz miał możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji co do jego działania.

Serdecznie dziękujemy Krajowej Radzie PZD oraz firmie DGCS S.A. za umożliwienie udziału w   pilotażu, szkoleniu, pomocy i wsparciu we wdrażaniu i użytkowaniu programu oraz uwzględnieniu naszych uwag i wprowadzenie zmian w jego pracy.

Na podstawie zdobytych doświadczeń w pracy z programem możemy stwierdzić, że jest to narzędzie niezwykle przydatne dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych oraz księgowości. Duże możliwości dostosowania programu do własnych potrzeb, moduły takie jak: ogrody działkowe, finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe i magazynowy pozwalają prowadzić każdy ogród działkowy, zarówno mały składający się z kilkudziesięciu działek jak i duży liczący kilkaset działek. Jest to nowoczesne narzędzie, które znacząco ułatwia pracę zarządu ROD i księgowości oraz uporządkowuje i ujednolica dokumentację działkowców, działek i ogrodu. Nie bez znaczenia jest także fakt wyposażenia programu w zakładowy plan kont PZD, zbiór dokumentów dla zarządu ROD, a także zapewnienie dalszej współpracy Polskiego Związku Działkowców z firmą DGCS S.A. Kolejne aktualizacje programu gwarantują jego udoskonalanie i przystosowywanie do potrzeb ROD, wymogów zmieniających się przepisów. 

Uwzględniając powyższe Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Gawrońskiego, w Śremie stwierdza, że program DGCS PZD System w wersji 18 jest programem spełniającym nasze oczekiwania i powinien być wprowadzony do użytku w rodzinnych ogrodach działkowych zarządzanych przez PZD.

Skarbnik – Barbara Chmielewska                                          Prezes - mgr inż. Robert Klimaszewski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio