Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Opinia po wstępnym korzystaniu z oprogramowania DGCS PZD System - 27.11.2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu  Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży  dziękuje
za  umożliwienie uczestniczenia osób naszego ogrodu, delegowanych przez OZ PZD w Pile,
w szkoleniu pilotażowym programu DGCS PZD SYSTEM w Warszawie i przedstawia swoją opinię dotyczącą funkcjonalności  programu dla ROD.

Po wstępnym korzystaniu z oprogramowania DGCS PZD SYSTEM  stwierdzamy,
że program ten spełnia oczekiwania i zabezpiecza potrzeby naszego ROD.  Jest on pomocny przy bieżącym prowadzeniu spraw organizacyjno-księgowych, a przede wszystkim będzie
w przyszłości mógł w pełni zastąpić tradycyjne metody dokumentowania  wszelkich spraw związanych z prowadzeniem ogrodu i tym samym eliminować możliwe pomyłki.
Sam program jest dla obsługujących czytelny i zrozumiały, a dzięki szkoleniu i poznaniu jego podstawowych działań nie powinien stwarzać większych trudności. Dzięki niemu istnieje możliwość szybkiego dostępu do danych różnego typu oraz wydrukowania ich, m.in. raporty, umowy, pisma  itp. Program, o którym mowa wyżej jest kompatybilny z innymi (WORD
i EXCEL), co daje nam możliwość importowania danych. Ponadto, korzystanie z programu bardzo usprawni pracę bieżącą i analityczną  oraz pozwoli nanosić korekty przed wydrukiem. Bardzo pomocna okazała się dołączona instrukcja obsługi         

Reasumując, wyjątkowo dobrze oceniamy program, który naszym zdaniem znacznie ułatwi pracę Zarządowi ROD i księgowej.

 Sekretarz ROD „Zielony Zakątek” 

 /-/ Wojciech Wrzeszcz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio