Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Działkowcy włączyli się w kampanie promującą niską emisję - 17.11.2017

15 listopada 2017 roku w Gnieźnie odbyła się konferencja podsumowująca kampanię edukacyjno-informacyjną pt. „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”. Jej celem było podnoszenie świadomości społecznej w zakresie niskiej emisji i jej wpływu na zdrowie i środowiska oraz, jakie należy podjąć działania, by z nią walczyć. W kampanii aktywny udział wzięli także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Gniezna.

Dym unoszący się nad ogrodami działkowymi w Gnieźnie i nie tylko, to zjawisko, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Regulamin ROD zakazuje na terenie działek spalania resztek roślinnych i innych odpadów. Dym szkodzi nam, okolicznym mieszkańcom i całemu środowisku. Zapis dotyczący zakazu spalania na terenie ROD znajduje się w obowiązującym Regulaminie ROD z 1 października 2015 r w § 68. To, że sporadycznie wciąż słyszymy o incydentach spalania do jakich dochodzi w ROD wynika często z nieznajomości prawa i alternatywnych metod pozbywania się odpadów, a nie złej woli działkowców.

Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy ogrodów są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu.

Jednak, by te złe nawyki i przyzwyczajenia, które sprawiają, że nieliczni działkowcy wciąż wolą spalać swoje odpady niż je kompostować, mają katastrofalne skutki dla środowiska i zdrowia mieszkańców miast.

Na świecie przez zanieczyszczone powietrze corocznie umiera 3,5 mln osób, w Polsce zagrożonych utratą życia z tego powodu jest co roku około 45 tysięcy osób. Liczba ofiar zatrutego powietrza w naszym kraju jest więc ponad dziesięć razy wyższa niż ofiar wypadków drogowych, w których ginie co roku ponad 3 tys. osób. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli od lat bije na alarm wskazując, iż Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. 

Smog zabija rocznie tysiące Polaków i wywołuje groźne choroby górnych dróg oddechowych. Dlatego coraz więcej miast prowadzi aktywne kampanie informacyjne, które mają na celu podnoszenie świadomości wśród mieszkańców miasta na temat szkodliwości spalania, które powoduje przekroczenie norm czystości powietrza - zwłaszcza pyłów PM 10, oraz zmiana tych złych przyzwyczajeń.

W kampanię informacyjną dotyczącą ograniczenia niskiej emisji w centrum miasta Gniezna włączyli się także prezesi ogrodów. Jednym z najważniejszych etapów kampanii jest dystrybucja ulotek i akcja plakatowa. Informacje dotyczące szkodliwości spalania oraz skutków, jakie niesie to ze sobą pojawiły się m.in. na tablicach informacyjnych ROD oraz przy ogrodowych bramach i furtkach. Zaprzestanie spalania w ROD i uświadomienie społeczeństwu, w tym również działkowcom, że nasze zdrowie i jakość powietrza zależy od nas samych, to pierwszy krok w dobrym kierunku, by poprawić jakość powietrza w Polsce. Duże zmiany zaczynają się od tych małych.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio