Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim propaguje idee ogrodu otwartego dla społeczeństwa - 15.11.2017

Rodzinny Ogród Działkowy "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim stanowi przykład ogrodu, który swoimi działaniami  realizuje  "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD". To co robimy jest kierowane do działkowców, ich rodzin, społeczeństwa naszego miasta.

W opinii działkowców, samorządowców, prezesów ogrodów "wszędzie jest nas pełno". Taka opinia cieszy zarząd ogrodu. Nasze doświadczenie współpracy z samorządem, domem dziecka - jesteśmy Przyjaciel dzieci, przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, kościołami, Nasze Dni działkowca, Festyny dla dzieci, kuligi.... są ogromną frajdą w ogrodzie. Ogród jest również miejscem spotkań rodzinnych. Zapraszani jesteśmy na Dożynki gminne ze swoją wystawą.

To tylko niektóre formy współpracy. Nasza Kronika ogrodu, strona internetowa, środki przekazu w tym wywiady telewizyjne, strona internetowa miasta to główne środki przekazu naszych działań i zadań jakie realizujemy. Miła współpraca z miesięcznikiem Działkowiec czy stroną internetową Krajowej Rady PZD jest dla nas ważna. Ogród jest otwarty i przyjazny.

Przypomnijmy, że celem "Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD" jest realizacja kierunków działania PZD w celu rozwój ogrodów, by mogły one stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla działkowych rodzin, ich przyjaciół oraz całego społeczeństwa. Dlatego na co dzień staramy się jak najlepiej realizować cele jakie stoją przed nami i ogrodami i do tego zachęcamy także inne zarządy ROD.

Zapraszamy.

opr. Janusz Jelonek - Prezes Zarządu ROD

Więcej informacji o "Otwartym  Programie Społecznego Rozwoju ROD" można znaleźć tutaj.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.