Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Cykl szkoleń dla nowych użytkowników działek Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - 14.11.2017

W dniu 9 listopada 2017 r. w Toruniu odbyło się kolejne z serii szkoleń dla nowych użytkowników działek. Wiadomości były przekazywane uczestnikom w formie prezentacji multimedialnych, co zdecydowanie lepiej trafia do odbiorców. Tematem przewodnim szkolenia jest prawo obowiązujące w rodzinnych ogrodach działkowych tj. Ustawa o ROD z dnia 13.12.2013 r., Statut PZD i Regulamin ROD.

 

Szczegółowemu omówieniu poświęcono m.in. zasady zawierania umów dzierżawy działkowej, przenoszenia prawa do działki, rodzaje i kompetencje organów PZD, prawa i obowiązki działkowca, a także zasady zagospodarowania ROD i działek. Przedstawiono także dorobek Polskiego Związku Działkowców oraz zagrożenia i ataki na jego funkcjonowanie.

Uczestnicy byli zainteresowani problematyką prezentowaną na szkoleniu, zadawali wiele pytań dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych. Każdy z uczestników otrzymał literaturę wydawnictwa „Działkowiec” i ustawę o rod wraz z opracowaniem „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”, a także mogli zakupić „Vademecum Działkowca” i inne książki o tematyce ogrodniczej. Szkolenie spełniło oczekiwania odbiorców, co potwierdza duża ilość pytań ze strony działkowców i chęć uczestniczenia w dalszych szkoleniach z tematyki ogrodniczej.

 

Mgr inż. Anna Bołądź

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.