Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta w Trzciance - 13.11.2017

9 listopada 2017 r. w sali sesyjnej odbyło się kolejne spotkanie władz miasta Trzcianki z p. Krzysztofem Czarneckim – Burmistrzem i p. Zozula Grażyną – Zastępcą Burmistrza wraz ze współpracownikami Urzędu oraz prezesami trzcianeckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marianem Praczykiem.


Celem spotkania była szczegółowa analiza przygotowanej uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Uchwalenie w/w uchwały umożliwi coroczna partycypacja środków budżetowych miasta na cele inwestycyjne w trzcianeckich ROD. Przyznawanie na wnioski Zarządów ROD środków finansowych a szczególnie ich podział będzie corocznie uzgodniony przez miejscowe Kolegium Prezesów ROD.
W/w uchwała będzie procedowana na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada. Po jej uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obowiązywać będzie w przyszłym roku, a po raz pierwszy wnioski ROD będą składać do 30 czerwca 2018 roku.
M.P.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio