Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Debata społeczna działkowców z policją - 13.11.2017

Bezpieczeństwo na terenie rodzinnych ogrodów działkowych jest jednym z priorytetów Polskiego Związku Działkowców. Realizując powyższe, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wraz z Komendantem Miejskim Policji w Grudziądzu zorganizowali debatę społeczną, pod tytułem Bezpieczne ogrody działkowe.

  

Na debatę przybyli przedstawiciele prawie wszystkich grudziądzkich ogrodów działkowych. Przygotowana prezentacja jak również praktyczna możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji do zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, padało bardzo dużo pytań i propozycji podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Jedną z koncepcji jest objęcie monitoringiem miejskim rod w Grudziądzu, w ramach zasobów budżetu obywatelskiego. Obecni funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej udzielali odpowiedzi na padające pytania ze strony działkowców, głównie prezesów zarządów rod.

Prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski jak i Z-ca Komendanta KM Policji w Grudziądza mł. Insp. Tomasz Szczygieł zobowiązali się do organizowania częstszych tego typu debat, uznając zarazem, że ta była wyjątkowo owocna.

Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.