Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Petycja w sprawie zachowania ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie - 10.11.2017

 

ROD im. Obrońców Pokoju to najstarszy ogród działkowy w Warszawie. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Warszawy zakłada utworzenie w jego miejscu ogólnodostępnego parku, targowiska oraz parkingu podziemnego. Takiemu rozwiązaniu kategorycznie przeciwstawiają się działkowcy i PZD. W dniu 16 października na terenie ogrodu odbyło się spotkanie z władzami miasta w tej sprawie, o czym informowaliśmy na naszej stronie (tutaj). Zarówno działkowcy, jak i mieszkańcy stolicy przekonywali władze Warszawy i miejskich planistów, że wolą w tym miejscu zachować ogród działkowy, a nie park.

Widmo utracenia działek, które dla wielu osób są dorobkiem całego życia spowodowało, że działkowcy napisali także petycję do władz Warszawy w obronie swojego ogrodu. Obecnie trwa zbieranie podpisów pod petycją. Jej treść publikujemy poniżej. Może się pod nią podpisać każdy, kto nie zgadza się z planami miasta dotyczącymi likwidacji najstarszego w Warszawie ogrodu.

Dlatego zachęcamy wszystkich działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego do wsparcie działań na rzecz obrony ROD „Obrońców Pokoju poprzez podpisanie petycji w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna. 

PETYCJA w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna na terenie pomiędzy ulicami: Wołoską, Racławicką, Odyńca i Aleją Niepodległości. 

 

My: Działkowcy, Mokotowiane, Warszawiacy, przyjaciele Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie i sympatycy idei ogrodów miejskich, apelujemy, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna znalazł się zapis chroniący Rodzinny Ogród Działkowy przed likwidacją. Nie godzimy się na założenie tymczasowego istnienia ogrodu i jego okrojenie lub całkowitą likwidację.   Dlaczego bronimy ROD im. Obrońców Pokoju?  

1) Historia Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Pokoju w Warszawie został założony w 1902 przez Kazimierę Proczek, założycielkę Katolickiego Związku Kobiet Polskich (wraz z Cecylią Plater-Zyberk). Ogród jest drugim najstarszym w Polsce i najstarszym na Mazowszu ogrodem działkowym. Stanowił schronienie podczas drugiej wojny światowej, był świadkiem przemian urbanistycznych i ustrojowych stolicy.  

2) Ekologia Ogród działkowy przewyższa park pod względem bioróżnorodności. Oznacza to, że tradycyjny park będzie ekosystemem znacznie uboższym i mniej wartościowym ekologicznie. Realizacja projektu parku będzie wiązała się z ingerencją w stan istniejący - schronienie stracą zwierzęta i owady. Na tym terenie żyją liczne gatunki chronione.  

3) Dzielnica Charakter parku, możliwość organizacji imprez masowych i istnienia punktów gastronomicznych oznacza znaczącą zmianę funkcjonalną przestrzeni. Mieszkańcy muszą liczyć się z hałasem, zwiększeniem ruchu samochodowego i liczby użytkowników.  

4) Miasto Rodzinny Ogród Działkowy jest częścią zielonego klina łączącego odległe części miasta. Bez względu na opinie dotyczące naukowych dowodów na skuteczność klinów napowietrzających, urbanistyczna wartość zielonych pasm jest niezaprzeczalna. Ogród znajdujący się w centrum miasta, w doskonale skomunikowanym miejscu, powinien zostać uznany za element urbanistyczny o unikalnym charakterze. Razem z Parkiem Dreszera i Ogrodem Jordanowskim tworzy spójny, zielony ciąg trzech pól o zróżnicowanym i uzupełniającym się charakterze.  

5) Ekonomia Ogród finansuje się sam. Miasto nie ponosi kosztów związanych z pielęgnacją zieleni, gospodarką odpadami czy utrzymywaniem porządku.  

6) Przyszłość Przy wsparciu Miasta, ogród ma szansę stać się przestrzenią jeszcze bardziej przyjazną i otwartą dla mieszkańców Warszawy. Istnieje wiele możliwości modernizacji, które pozwolą na lepszą komunikację – utworzenie dodatkowego przejścia północ-południe i remont alejek, poprawę estetyki, wyposażenie w kosze czy oświetlenie, tworzenie dodatkowych przestrzeni ogólnodostępnych itp. Rodzinny Ogród Działkowy jest przestrzenią wartościową pod względem społecznym i edukacyjnym. Może zostać wykorzystany do organizacji zielonych lekcji i warsztatów dla uczniów szkół i przedszkolaków.

Podpisać można się TUTAJ  https://www.petycjeonline.com/ratujmyogrod )

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.