Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile - 10.11.2017

W dniu 8 listopada 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu, Iga Dmitroca z OZ PZD w Pile oraz zaproszeni goście: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Agnieszka Ślęzak pracownik socjalny ds. bezdomności MOPS w Pile, nadkom. Andrzej Latosiński Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i dzielnicowi z KPP w Pile.         

 

         Głównymi tematami spotkania było zabezpieczenie rodzinnych ogrodów działkowych przed włamaniami i kradzieżami w okresie jesienno-zimowym, zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych i pomoc dla tych osób, współpraca z władzami samorządowymi i in.

         Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań Eligiuszowi Komarowskiemu Staroście Pilskiemu za wspieranie naszych ogrodów. Starosta Pilski w br. na rzecz ogrodów w powiecie pilskim przekazał kwotę 29 000 zł.

         W swoim wystąpieniu oświadczył, że sam jest działkowcem i członkiem naszego Związku. Wyraził wdzięczność i uznanie oraz podkreślił znaczenie naszego Związku i ogrodów dla społeczności lokalnej. Zaprosił wszystkie ogrody do uczestnictwa w dożynkach powiatowych w 2018 r., które odbędą się w Pile na przełomie sierpnia/września.

         W toku dyskusji prezesi ROD poruszali sprawy związane z kradzieżami, włamaniami i niszczeniem mienia w ogrodach, a policjanci przypomnieli kilka podstawowych zasad jak zabezpieczyć działkę przed przestępstwem.

         Agnieszka Ślęzak  z MOPS przekazała informację o sposobie i zakresie pomocy osobom bezdomnym zamieszkującym na terenie ROD.

         Na zakończenie spotkania Kolegium Prezesów przekazało 11 ogrodom w Pile tablice informacyjne w celu upowszechniania edukacji ekologicznej. Tablice wykonano ze środków dotacji w kwocie 10 000 zł przyznanej na realizację zadania publicznego Gminy Piła przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

 

AK


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.