Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa prezesów i księgowych ROD z OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD - 09.11.2017

W dniach 04-05 listopada 2017 roku w Ośrodku "Rewita" WDW Waplewo k. Olsztynka odbyła się Okręgowa Narada Prezesów i Księgowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD połączona z obchodami Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na Warmii i Mazurach.

 

W naradzie wzięło udział 228 przedstawicieli Zarządów i księgowych ROD. Zaproszenie na naradę przyjęli przedstawiciele władz regionu. W naradzie uczestniczyli: Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ryszard Henryk Niedziółka Starosta Kętrzyński,Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Adam Żyliński Burmistrz Iławy, Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Krzysztof Piwowarczyk Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo. W naradzie wzięła udział także Jolanta Piotrowska Prezes Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich. Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców reprezentowali: Pan Piotr Gadzikowski - członek Prezydium Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego - uczestniczący w naradzie imieniu Pana Eugeniusz Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców, Pani Mirosława Marks Główny Księgowy KR PZD oraz Pan Mec. Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego KR PZD.

W uroczystościach wzięła udział Aniela Smoczyńska reżyser telewizyjny, twórca naszego programu telewizyjnego Rodzinne Ogrody Działkowe Warmii i Mazur emitowanego na antenie TVP- 3 Olsztyn oraz przedstawiciele TVP-3 Olsztyn: Pani Aneta Olender - reżyser TVP-3, Pani Marta Gołąb-Kocięcka - redaktor TVP-3, prowadząca program.

Otwarcia narady dokonał Pan Czesław Wojsław Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Następnie historię 120-lat ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich przybliżył zebranym Pan Piotr Gadzikowski.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia związkowe: "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców", złote odznaki "Zasłużony Działkowiec", Medale Jubileuszowe z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz Dyplomy Polskiego Związku Działkowców z okazji Jubileuszu 120lat ogrodów działkowców w Polsce za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku. W bieżącym roku nasze ogrody obchodziły Jubileusze istnienia. Z tej okazji przygotowane zostały okolicznościowe puchary ufundowane przez Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców oraz przez Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie.

Podczas uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu Gazety Olsztyńskiej na najładniejszy Rodzinny Ogród Działkowy. Nagrody dla laureatów wręczyli: Pani Katarzyna Celmer-Lipińska Kierownik Działu Sprzedaży Gazet z Gazety Olsztyńskiej oraz Pan Michał Cegiełka kierownik działu dom ogród Agroma - fundator nagród. Pierwsze miejsce zdobył ROD "Mikołaja Kopernika" w Lidzbarku Warmińskim. Drugie uzyskał ROD "Witaminy" w Nowym Mieście Lubawskim. Trzecie zdobył ROD "Krokus" w Starym Olsztynie. Przedstawiciele tych ogrodów odebrali nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za zaproszenie i  zapewnili, że zawsze będą wspierać i pomagać w każdy możliwy sposób rodzinnym ogrodom działkowym na terenie Warmii i Mazur. Pozytywnie ocenili również nasz program telewizyjny i obiecali, że dołożą wszelkich starań, aby jego emisja trwała jak najdłużej dla dobra społeczeństwa działkowego oraz promocji miast i gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Po uroczystej części rozpoczęła się narada. Pierwszą poruszoną sprawą była nowelizacja Statutu PZD, która omówił Pan Mec. Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD. Przedstawił on najważniejsze zmiany w Statucie PZD na podstawie projektu przyjętego przez Prezydium Krajowej Rady w dniu 28.09.2017, który był dyskutowany na Konferencjach Przedzjazdowych, odbywających się w ostatnim czasie.

Sporo uwagi poświęcono również programowi komputerowemu dla ROD DGCS PZD System. Zasady wprowadzania tego programu w rodzinnych ogrodach działkowych omówiła Pani Mirosława Marks Główna Księgowa Krajowej Rady PZD. Natomiast możliwości i funkcjonalność poszczególnych modułów programu zaprezentował Pan Krzysztof Szymański koordynator programu z ramienia PZD.

Następnym tematem narady były kontakty z mediami. W tej sprawie głos zabrała Pani Aniela Smoczyńska reżyser telewizyjny, twórca naszego programu telewizyjnego Rodzinne Ogrody Działkowe Warmii i Mazur emitowanego na antenie TVP-3 w każdą trzecią sobotę miesiąca (wraz z trzema powtórkami) od lipca bieżącego roku. Pani reżyser opowiedziała zebranym o współpracy z Okręgiem Warmińsko-Mazurskim PZD i zarządami ROD, w których kręcone były materiały do poszczególnych odcinków. Zwróciła uwagę zebranych na to, że obecnie rodzinne ogrody działkowe są jednymi z ostatnich miejsc w naszym kraju, gdzie występuje tak duża bioróżnorodność. To co dla działkowców było i jest tradycją teraz nazywa się ekologią - powiedziała Pani Aniela Smoczyńska. Na razie zaplanowane są odcinki do końca roku. Natomiast tak dobre relacje i współpraca jakie ma Okręg z Panią Smoczyńską na pewno zaowocują kolejnymi programami w roku następnym, jak i w kolejnych latach.

 

W drugim dniu narady zebrani zostali podzieleni na dwie grupy. Członkowie Zarządów ROD wysłuchali wykładów dotyczących: inwestycji i remontów w ROD, spraw związanych z gospodarką gruntami, dokumentacji statutowej prowadzonej w zarządach ROD oraz zagadnień związanych z przygotowaniem walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Natomiast Księgowe ROD zostały zapoznane z następującymi zagadnieniami: polityka finansowa ROD (wpływy-wydatki, zasady funkcjonowania Funduszu Statutowego, Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, wykorzystywanie majątku Związku, czasowe zajecie terenu ROD), finansowe przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczenie inwestycji i remontów w ROD, przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok, materiały finansowe na walne zebrania sprawozdawcze w ROD, odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację finansową.

Inwestycje i remonty w ROD omówili: Pan Czesław Wojsław Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie i Pan Andrzej Urbaniak Oierwszy Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Sprawy związane z gospodarką gruntami przedstawił Pan Jarosław Wołodkiewicz inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Zagadnienia dotyczące dokumentacji statutowej oraz przygotowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD omówiła Pani Miranda Chojecka Kierownik biura Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Natomiast wszystkie zagadnienia księgowe zostały zreferowane przez Panią Martę Rulewską Główną Księgową Okręgu Warmińsko-Mazurskiego.Po każdym z wykładów był czas na pytania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

Agnieszka Michno

sekretariat Okręgu

Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.