Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa dla Komisji Rewizyjnych oraz księgowych ROD w Chełmie - 08.11.2017

W dniu 27 października 2017 w Chełmie  odbyło się szkolenie dla Komisji Rewizyjnych oraz księgowych ROD   Okręgu  PZD w Lublinie. Zagadnienia podejmowane podczas spotkania związane były z obowiązkami Ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w swoim wystąpieniu omówił obowiązujące wzory protokołów i sprawozdań.

 

Szczegółowo omówił zapisy Regulaminu Komisji Rewizyjnych i przedstawił najważniejsze jej zadania. Podkreślił że, Komisje Rewizyjne Ogrodowe winny ze szczególna starannością wykonywać swoje obowiązki i  muszą bezwzględnie przestrzegać i działać zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZD. Przewodniczący poinformował o  propozycji zmian do projektu nowelizowanego Statutu PZD. Kolejna część szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia polityki finansowej  rod wpływy –wydatki , fundusze celowe, przestrzeganie przepisów Związkowych. Nadzór nad gospodarką finansową w rod ,poprawność ewidencji księgowej   i sprawozdań finansowych. Rachunki bankowe i zasady gospodarki kasowej. Odpowiedzialność za dokumentację  finansową (zasady jej prowadzenia  i przechowywanie).Przedstawiono informacje dot. wprowadzenia programu komputerowego DGCS System  dla  rod oraz zadania jakie wynikają z realizacji umowy. Kolejnym istotnym tematem było omówienie  roli i zadań związanych z utworzeniem  Ośrodków finansowo- księgowych  przy Okręgach PZD  po to aby uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowo-księgowej w rod. Uczestnicy narady szkoleniowej otrzymali materiały szkoleniowe.      

            Szkolenie przeprowadzili: Michał Bolek Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Lublinie oraz Barbara Mucha - główna księgowa Okręgu PZD w Lublinie.

Barbara Mucha

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.