Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Październikowe narady szkoleniowe w OZ Małopolskim - 06.11.2017

W dniach od 19.10. do 27.10.2017 roku w Okręgu Małopolskim PZD odbyło się 9 narad szkoleniowych, w których udział wzięli Prezesi Zarządów ROD, Księgowe ROD oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD.

Na wstępie, w imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego zasłużonym działaczom ROD zostały wręczone dyplomy z okazji 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce. Wręczenia dyplomów wraz z podziękowaniami za pracę społeczną dokonali Prezes i Wiceprezesi OZM PZD w Krakowie.

Narady, w których uczestniczyło prawie 500 osób, prowadzone były przez Prezesa i Wiceprezesów Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD oraz pracowników biura Okręgu w Krakowie i miały na celu omówienie aktualnych spraw związkowych a także najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem ROD i organizacją pracy tych jednostek.

 

Głównymi tematami przedstawionymi w ich trakcie były:

 • omówienie proponowanych zmian do Statutu PZD;
 • omówienie konieczności przygotowania i opracowania programu rozwoju ROD;
 • wykorzystanie majątku Związku;
 • przenoszenie praw do działki;
 • pozbawienie członkostwa w PZD;
 • kwestia wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej;
 • odwołanie organu oraz odwołanie członka organu;
 • propozycje utworzenia nowych kolegiów prezesów;
 • potrzeby inwestycji i remontów w ROD na 2017 rok;
 • omówienie programu finansowo-księgowego DGCS PZD System;
 • ocena sprawozdań finansowych i przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2018;
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W zakresie zasad organizacyjnych funkcjonowania Komisji Rewizyjnej (jej obowiązków) został omówiony tryb przeprowadzania kontroli jak i kwestia postępowania pokontrolnego. W tej części szkolenia, głos zabrali: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marta Warmuz i jej zastępcy.

Szeroka dyskusja pomiędzy przedstawionymi tematami może świadczyć o konieczności i znaczeniu przeprowadzanych szkoleń.

Opracowała: Karolina Baczewska – p.o. Kierownika Biura OZM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio