Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował OZ Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju - 06.11.2017

W dniu 27 października 2017 roku odbyło się uroczyste posiedzenie   plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców połączone z obchodami Jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa  działkowego na ziemiach polskich, do udziału w którym zaproszono zasłużonych działaczy, działkowców, a także gości z lokalnych samorządów.

Na posiedzeniu tematem wiodącym był Jubileusz 120-lecia ruchu ogrodnictwa  działkowego na ziemiach polskich.

Ponadto  porządek obrad obejmował konsultacje projektu nowelizacji statutu PZD, uchwał Krajowej Rady PZD oraz sprawy  realizacji planu pracy na rok 2017, a w szczególności: sytuację działkowców, Ogrodów i Związku, podsumowanie przeglądu zagospodarowania działek i ROD w Okręgu Sudeckim w 2017 roku, realizację  planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego w 2017 r., sprawy organizacyjne.

Posiedzenie miało wyjątkową, uroczystą atmosferę, bowiem w toku obrad  Prezes wraz z Wiceprezesem OZS PZD dokonali wręczenia  ufundowanego przez Prezesa PZD „Medalu z okazji jubileuszu 120-lecia” dla 41 najbardziej zasłużonych działkowców z Okręgu Sudeckiego oraz dyplomów od Prezydium OZ Sudeckiego PZD przyznanych zasłużonym działaczom oraz działkowcom wspierającym powstawanie i rozwój ogrodów działkowych w Okręgu Sudeckim PZD.

Realizując porządek, głos zabrał Prezes OZS PZD, który w swojej wypowiedzi omówił początki ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, rozwój ogrodnictwa, walkę o uchwalenie nowej ustawy o rod, realizację projektów społecznych PZD, w tym Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz programu modernizacji ogrodów, aż do aktualnej sytuacji działkowców i Ogrodów w aspekcie projektu nowelizacji statutu PZD, który ma zostać uchwalony podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zwołanego na dzień 9 grudnia br.

Prezes OZS PZD poddał pod dyskusję wypracowany projekt statutu PZD, w wyniku czego obecni na zebraniu uznali, że rozwiązania zawarte w projekcie statutu zasługują na akceptację i przedstawienie na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZD do uchwalenia.

Następnie zapoznano zebranych z podsumowaniem i wnioskami z przeglądu zagospodarowania ROD i działek w Okręgu Sudeckim w roku 2017, który przeprowadzono w 64 ROD.  Przeprowadzony przegląd wypełnił swoje cele, dał obraz  działek i ogrodów, pozwolił spojrzeć na ogrody i działki „oczami z zewnątrz”, a także w wielu ogrodach wywołał pozytywne opinie ze strony działkowców.

W dalszej kolejności członkowie OZS PZD zatwierdzili zmiany do planu inwestycji  i remontów w ROD w Okręgu Sudeckim na 2017 rok, zgodnie z którym  31 ROD zgłosiło 42 zadania do realizacji w roku 2017.

W sprawach organizacyjnych dokonano zmian w zakresie przydziału pod opiekę ROD członkom OZS PZD oraz zmiany w składzie komisji problemowych powołanych przez OZS PZD na początku bieżącej kadencji.

Poddano pod dyskusję propozycję wysokości partycypacji na zarządzanie ROD na rok 2018 oraz propozycje składki na rok 2018. Zebrani, po zapoznaniu się oceną sytuacji finansowej w jednostkach PZD w Okręgu Sudeckim wynikającej z analizy danych finansowych  (planowanych przychodów i kosztów) uznali, że partycypację należy pozostawić na dotychczasowej wysokości.

Podczas obrad członkowie OZS PZD podjęli 4 uchwały, wynikające z realizacji porządku posiedzenia.

Lidia Miszta

St. Inspektor

PZD – Okręg Sudecki

w Szczawnie-Zdroju

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio