Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady prezesów ROD z OZ PZD w Zielonej Górze - 31.10.2017

W zeszłym tygodniu odbyły się narady prezesów rodzinnych ogrodów działkowych. Cykl narad poświęcony był najważniejszym tematom jakie czekają Związek w najbliższym okresie.

Wszystkie narady prowadziła I Wiceprezes OZ PZD- Pani Joanna Mikołajczyk, w naradach udział wzięli członkowie Prezydium OZ PZD oraz delegaci na Krajowy Zjazd, który odbędzie się 9 grudnia 2017r.

Omówiono proponowane zmiany do Statutu PZD. Zmiana statutu podyktowana jest nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach, która narzuciła wszystkim stowarzyszeniom działającym w Polsce dostosowanie swoich statutów do nowych zapisów. Stąd konieczność zwołania, również w PZD, nadzwyczajnego zjazdu delegatów.

Wiele dyskusji poświęcono proponowanym w projekcie statutu zmianom dotyczącym, kompetencji poszczególnych organów PZD, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwiązywania umów dzierżawy oraz nabywania i utraty członkostwa w PZD.

W trakcie narad prezentowano aplikację komputerową „DGCS PZD System” wspomagającą zarządzanie ROD. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z programem, a także uzyskali dostęp do wersji demo. Aplikacja jest obecnie w ostatnim etapie testów. W połowie grudnia ma wejść do użytku w ogrodach.

Prezesi ROD mieli też okazję zapoznać się z tezami dotyczącymi „Programu Rozwoju ROD”, który ma być przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów”. Program ma dotyczyć przede wszystkim tworzenia nowych ogrodów i działek w miejscach, w których występuje duże zapotrzebowanie. Dotyczy to przede wszystkim dużych miast. Z dyskusji wynikło, iż jednym z ważniejszych czynników zwiększających popyt na działki jest gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach oraz atrakcyjność lokalizacji ogrodu. Tam gdzie zagęszczenie jest relatywnie wysokie (wiele rodzin, jest skupionych na niewielkiej przestrzeni np. w blokowiskach) pobliskie ogrody działkowe są w całości zagospodarowane i popyt na działki jest ogromny.

W trakcie narad omówiono najważniejsze bieżące sprawy, wynikające z codziennej działalności ogrodów działkowych. poruszono zagadnienia dotyczące zmian zasad przyznawania odznaczeń związkowych. Przedstawiono  najczęściej pojawiające się problemy w zarządzaniu ROD, ujawnione w  trakcie kontroli prowadzonych przez biuro OZ i Okręgową Komisję Rewizyjną.

Narady odbyły się w Zielonej Górze, Nowej Soli, Żarach i Lubsku.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio