Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja przedzjazdowa w Toruniu - 27.10.2017

Konferencji przewodniczył Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. W swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęcił programowi rozwoju ogrodów działkowych w Polsce. podkreślił konieczność wprowadzenia tego programu, gdyż dzięki niemu w naszym kraju powstaną nowe ROD oraz powiększane będą te istniejące. Ma to być odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na nowe działki.

Najważniejszym tematem konferencji była jednak kwestia nowelizacji statutu PZD. Radca prawny Tomasz Terlecki, zastępca Biura Prawnego KR PZD przybliżył zebranym delegatom projekt zmian w tym dokumencie. Wskazał też główne cele tych zmian, w tym przede wszystkim nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie w maju 2016 r. i zobowiązuje stowarzyszenia do wprowadzenia nowych zapisów do połowy 2018 r.

Konieczność dokonania wymaganych zmian stwarza sposobność wprowadzenia dodatkowych regulacji statutowych, które usprawnią pracę PZD. Zmiany w statucie dotyczą trzech filarów funkcjonowania Związku, takich jak organizacyjne, członkostwa w PZD oraz  opłat ogrodowych.

Nowelizacja statutu wywołała żywą dyskusję wśród zebranych. Delegaci poparli zaproponowane zmiany oraz zgłosili nowe, ciekawe propozycje, które trafią pod obrady komisji statutowej.

PG

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio