Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel w sprawie medialnego wizerunku ROD PZD - 27.10.2017

APEL

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego

Polskiego Związku Działkowców

w sprawie medialnego wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych
Polskiego Związku Działkowców.

 

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców dostrzegają konieczność większego zaangażowania zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w propagowanie w mediach dorobku ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe.

 

W środkach masowego przekazu nie brakuje przeciwników działkowców, szczególnie tych należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Szczególny prym wiodą media publiczne podsycane w perfidny sposób przez osoby i instytucje, którym ogrodnictwo działkowe stoi na przeszkodzie w realizacji swoich interesów. Działania te maja za cel zdestabilizowanie funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, mogącego szczycić się w Polsce już 120-lectnią tradycją, której patronem i kontynuatorem jest Polski Związek Działkowców.

Bezapelacyjnie koniecznym jest zatem podjęcie przez rodzinne ogrody działkowe działań zmierzających do ukazania prawdziwego wizerunku i prezentowania rzetelnych informacji o funkcjonowaniu ROD, jak również całego PZD. Zależy nam szczególnie na pokazywaniu pozytywnych przykładów z życia ogrodów działkowych np. prowadzonych inwestycji, integracji ze społecznością lokalną, organizacji imprez ogrodowych itp.

Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią wyjątkową rolę w ekosystemie miast, jako ich „zielone płuca”, co jest niezwykle istotne w walce z zataczającym coraz szersze obszary smogiem. Wyjątkowość funkcjonowania ogrodów działkowych polega również na tym, że są one samofinansującymi się i samorządnymi jednostkami. Nie bez znaczenia jest również rola rodzinnych ogrodów działkowych - jako dla wielu Polaków - jedynego miejsca, dającego możliwość obcowania z naturą oraz aktywnego wypoczynku, a także czerpania z niej korzyści w postaci pozyskiwania owoców i warzyw własnej produkcji.

Powyższe atuty należy prezentować na istniejących stronach internetowych rodzinnych ogrodów działkowych, czy profilach na Facebooku, nie zapominając o potrzebie tworzenia nowych witryn. Wciąż rozwijające się portale społecznościowe są idealnym miejscem do prezentowania osiągnięć i dorobku ogrodów, Związku jak i poszczególnych działkowców. Dają one możliwość szybkiego prezentowania wydarzeń, publikacji zdjęć, czy wymiany opinii wśród szerokiego grona odbiorców.

Wspólnie budujemy wizerunek polskiego działkowca - stąd też, członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców apelują do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o podjęcie działań zmierzających do jeszcze szerszego propagowania idei ogrodnictwa działkowego poprzez media, szczególnie portale społecznościowe, zamieszczając merytoryczne wpisy i dobrej jakości materiał fotograficzny.

 

                                                                       Członkowie Okręgowego Zarządu

                                                                       Toruńsko – Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio