Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poznańska konferencja delegatów PZD - 26.10.2017

W dniu 24 października br.  w Poznaniu odbyła się jedna spośród  5 zaplanowanych konferencji przedzjazdowych z delegatami na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, zwołany na 9 grudnia 2017 roku. W Konferencji wzięli udział delegaci z  Okręgów w Kaliszu, Koszalinie, Gorzowie Wielopolskim, Pile, Szczecinie oraz gospodarze, czyli delegaci z Okręgu Poznańskiego. Konferencji przewodniczył Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan Eugeniusz Kondracki. Podczas konferencji omówiono dwa podstawowe tematy: propozycje nowelizacji statutu PZD oraz rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.

Mecenas Tomasz Terlecki omówił projekt nowego statutu PZD, przedstawił iż głównym celem zmian jest dostosowanie statutu do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie w maju 2016 roku. Ustawodawca nakazał w niej każdemu stowarzyszeniu wprowadzić nowe zapisy wyznaczając na to 24 miesiące. Oznacza to, że do 20 maja 2018 roku takie zmiany w statucie PZD muszą nastąpić. Wprowadzenie tych zmian stwarza również możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji statutowych, które usprawnią pracę PZD. Zmiany w statucie dotyczą takich zagadnień jak: funkcjonowanie organów w Związku, członkostwa w PZD czy  opłaty ogrodowe. Nowelizacja statutu wywołała żywą dyskusję wśród zebranych. Delegaci poparli zaproponowane zmiany oraz zgłosili nowe propozycje, które trafią pod obrady komisji statutowej.Drugim niezwykle ważnym tematem, był  rozwój ogrodów działkowych. Przedstawił go zebranym Eugeniusz Kondracki. Prezes wskazał na konieczność wprowadzenia programu rozwoju ogrodów działkowych, tworzenie nowych i powiększanie istniejących już ROD. Potrzeby społeczeństwa w zakresie uprawy działki w ROD są bardzo duże. ogrodów młode rodziny. Zbliżający się Zjazd Delegatów powinien wskazać kierunki do osiągnięcia zamierzonego celu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AW

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio