Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste obrady OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD - 25.10.2017

W dniu 23 października 2017 roku odbyło się III uroczyste Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, połączone z zakończeniem obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Wśród gości pojawili się przedtsawiciele samorządu: Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży, Krzysztof Pokora – kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Grudziądzu oraz Franciszek  Kuczek – Radny Miasta Chełmży.

Podczas posiedzenia przeanalizowano bieżąca sytuacja polityczno – medialną, panująca wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD. Prezes OZ PZD przedstawił trudności we współpracy z niektórymi samorządami lokalnymi, które nie chcą współpracować z PZD, ani uczestniczyć w modernizacji czy rozwoju ogrodów działkowych. Doceniono natomiast wzorowe kontakty z Burmistrzem Miasta Chełmży – p. Jerzym Czerwińskim, poprzez uhonorowanie medalem Krajowej Rady PZD oraz medalem okręgowym z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Wyróżniono także inne zasłużone dla całego Związku i Okręgu osoby i rodzinne ogrody działkowe okolicznościowymi dyplomami Krajowej Rady PZD oraz medalami okręgowymi.

Ważnym tematem, wokół którego toczyła się aktywna dyskusja, była konieczność zmiany Statutu PZD i dostosowania tego dokumentu do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. W celu uchwalenia wypracowanych propozycji zmian – w grudniu b.r. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazdu Delegatów, który poprzedziły konferencje przedzjazdowe w całej Polsce. Jedna z nich odbyła się w dniu 20.10.2017 r. w Toruniu. Przedstawione przez krajową komisję ds. nowelizacji statutu zmiany zostały szczegółowo omówione przez prezesa OZ PZD. Projekt został dobrze przyjęty przez członków OZ PZD jako dokument dostosowany do obowiązującego prawa oraz zawierający doprecyzowane zapisy usprawniające zarządzanie rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Bardzo ważnym tematem było wprowadzenie długo oczekiwanego programu DGCS PZD System, który powstał na miarę wszystkich ROD zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Jest to narzędzie opracowane pod nadzorem rady programowej Krajowej Rady, w której składzie pracował także Prezes OZ PZD Piotr Gadzikowski. Uczestników posiedzenia zaskoczyła atrakcyjna cena licencji oraz szerokie możliwości wykorzystania poszczególnych funkcji programu.

W dalszej części posiedzenia członkowie OZ PZD zostali zapoznani z bieżącą sytuacją finansową OZ PZD i podsumowaniem organizacji Okręgowych Dnia Działkowca. W sprawach różnych, uczestnicy posiedzenia poruszali przede wszystkim problemy związane z dużymi kosztami wywozu śmieci z terenów ROD oraz zmian stawek i zasad odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach. W wielu gminach stawki te ulegną znacznym podwyżkom od początku 2018 roku.

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio