Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Gmina pomaga działkowcom - 18.10.2017

Na terenie Miasta Debrzna zlokalizowane są dwa ROD - „Zieleniak” i „30-lecia Lotnictwa Morskiego”. Rada Gminy postanowiła wesprzeć finansowo działkowców.

Gmina Debrzno położona jest na pograniczu trzech województw Wielkopolskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. Jest to niewielka gmina licząca 9170 mieszkańców, pozbawiona przemysłu, a co za tym idzie posiadająca niewielki budżet. Pomimo tego w tym roku Rada Gminy postanowiła wesprzeć działkowców w realizacji niezbędnych inwestycji na ogrodach. Dzięki tej pomocy zrealizowano dwa zadania:

 - budowa nowego ujęcia wody w ROD 30 lecia Lotnictwa Morskiego wartość zadania  70 tys. dotacja z gminy 15 tys. zł .

- budowa drogi dojazdowej na terenie ROD „Zieleniak „ wartość zadania 30 tys. zł dotacja z gminy 15 tys. zł.

 Na decyzje władz gminnych miała wpływ dotychczasowa aktywna działalność zarządów rod wsparta uchwałami walnych zebrań działkowców.

Najlepszym przykładem jest ROD Zieleniak (90 działek), w którym to w ostatnich latach zelektryfikowano ogród wymieniono sieć nawadniającą z zainstalowaniem wodomierzy dla każdej działki, wykonano również nowe ogrodzenia. Nie byłoby to wykonalne, gdyby nie decyzje działkowców o partycypacji w kosztach. ROD Zieleniak był dwukrotnie laureatem konkursu krajowego.

Postawa władz gminy Debrzno jest najlepszym dowodem na to, że to dobra wola i właściwe postrzeganie jak również rzetelna  ocena funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych stwarza podstawy do udzielania pomocy.

Należy mieć nadzieję, że ten dobry przykład będzie zachętą dla innych samorządów, aby wspierać działalność ROD.

Wiesław Boratyński
prezes OZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio