Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Konkursowej w dniu 12 października 2017 roku - 17.10.2017

W dniu 12 października 2017 roku w Okręgowym Zarządzie PZD przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie dwóch komisji problemowych działających przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy: Komisja Polityki Społecznej i Komisja Konkursowa. 

Obrady otworzyła Przewodnicząca obu Komisji - Wiceprezes OZ PZD Pani Urszula Walusiak a w posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji Polityki Społecznej oraz komisji Konkursowej. 

Głównym celem posiedzenia komisji było wypracowanie konkretnych wniosków dla poprawienia sytuacji konkursowej oraz doprecyzowanie zakresów działania Komisji Polityki Społecznej na dalsze lata kadencji 2015-2019.

 

Wiceprezes OZ PZD Pani Urszula Walusiak przedstawiła sytuację przygotowywania ogrodów działkowych do konkursów prowadzonych na szczeblu okręgowym. Stwierdziła, że wytypowane działki i ogrody przez Zarządy  rodzinnych ogrodów działkowych są w wielu przypadkach słabo przygotowane. Świadczy to o tym, ze niektóre ogrody działkowe nie zapoznały się dokładnie z regulaminami konkursów a typują swój ogród lub działkę do konkursu okręgowego. 

Najwięcej uwag okręgowa komisja konkursowa stwierdziła w braku dokumentacji ogrodowej. Również zdarzają się  przypadki nieskompletowania bieżącej dokumentacji z posiedzeń zarządu ogrodu, z prowadzonych konkursów, imprez np. Dni Dziecka, Dni Działkowca itp. 

Pani Urszula Walusiak i Inspektor – Specjalista ds. Ogrodnictwa Pan Jan Malesza, bardzo pozytywnie się wypowiadali z udziału w pracach komisji konkursowych prowadzonych na szczeblu krajowym PZD, min. w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu Poznańskiego i Okręgu Łódzkiego. 

W dyskusji skupiono się głównie nad tym co należy zrobić, żeby jeszcze bardziej spopularyzować prowadzenie konkursów w rodzinnych ogrodach działkowych oraz poprawienia wyników konkursowych w statystykach popularyzacji ogrodów działkowych na szczeblu krajowym PZD.

W zakresie działalności Komisji Polityki Społecznej w szczególności podkreślono dalsze otwarcie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej. Przewodnicząca komisji podkreśliła, żeby jeszcze bardziej aktywnie realizować doprecyzowany „Plan pracy Okręgowej Komisji Polityki Społecznej na kadencję 2015-2019”. 

Członkowie obu komisji problemowych: Komisji Polityki Społecznej i Komisji Konkursowej opracowały i skierowały do Krajowej Rady PZD „wniosek poparcia” projektu nowelizacji Statutu PZD i aprobują  proponowane  zmiany  do wprowadzenia w Statucie PZD.

W posumowaniu posiedzenia komisje wypracowały wnioski do dalszej działalności
w pracach komisji, uaktywnienia działalności Kolegium Prezesów i ich wpływu na działalność ogrodów działkowych okręgu bydgoskiego. Członkowie Komisji zwrócili uwagę, aby częściej nagradzać Zarządy i Prezesów ogrodu za ich aktywność i zaangażowanie.

Wyk. J.Ch.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio